November månad

November är i år 2018/11/2 numerologiskt månad 4 ( 13/4 el. 22/4 )

 

Viktigt med dialog och samverkan men de utmanas av 2an i 2000talet och 8an i 2018 genom förstärkt dualism och polarisering. Det är ett rejält arbete få ihop 11ans snabba och mer spirituella energi, 8ans konkreta maktfunktion och 2ans relationer och "småaktighet". Konfrontationer av olika slag kan lätt uppstå. 
Detta är "bakgrunden" för varje månad under året och kräver ökad vilja till samförstånd. Ska man kämpa bör det vara för och inte emot. En mäktig skillnad som ofta förbises.
2018/11/2 har mycket gemensamt med år 2020 och 2018-2019-2020 hänger samman inför framtiden. I och med 2020 är vi inne i en mycket mer konkret och uppenbar aspekt av vad 2000talet står för.
Läs gärna om detta år 11/2
Vi människor är ju tyvärr inte så benägna till djupare förändringar utan trampar på i vårt gamla tänk. Det kan krävas ganska speciella händelser i det yttre för att vi ska stanna upp och kunna uppleva sann kontakt med vårt inre. Det är vad som händer i denna tid.


November, årets 11e månad, antyder generellt att det är tid för något oväntat och speciellt. Mörkret tätnar och vårt inre kan upplevas djupare och mer utmanande. Ändå finns där liksom en ton av svagt tindrande mirakel. Likt rimfrosten lägger det sig på ytan men vi kan ana att det kommer ur de okända djupen. Då vi inte känner djupen behöver vi vara mycket uppmärksamma. Och extra lyhörda för vad vårt allra innersta vill säga oss.

11e månaden i år 11/2 signalerar bl.a. känslighet, inspiration, intensitet och en utmaning kan bli fanatism. Här behövs något som för ned energierna på jorden och ger balans och konkretion. 

Årets numerologiska aspekt av november är lyckligtvis den praktiska och konkreta 4an
(från 13/4 eller 22/4 beroende på vilken aspekt av året vi utgår ifrån och jämför med, talet2018 el. sammanslagningen 11/2) Här intill ett kort ur mina "Symbolkort" från 1990
I och med övergången till november är det många förändringstendenser som stimuleras och talar om en allt mer händelserik utveckling framöver. Dels fram till 2020 (år 4) men även ända till 2025 (år 9)
När varningarna ljuder allt högre vad gäller vår klimatsituation kan det skapa uppgivenhet och negativitet och det kan just nu bli tydligare när vi närmar oss nästa år som numerologiskt är år 3 med en utmaning att många ord sägs och lite blir gjort. Då är det extra värdefullt att kunna ta del av 4ans (novembers) praktiska handlingston.
Vårt hem i universum är i skriande behov av ansvarstagande, vuxna, mogna människor. När världen hjälper oss med övertydliga exempel på hur ansvarsfullt och moget ledarskap (Trump, Erdogan och många fler) absolut inte bör se ut har vi fått klara besked. Vi behöver definitivt använda vårt eget ledarskap.
Men rädsla kan passivisera och skapa förträngningar och först när vi ges möjlighet att se klarare kan vi våga stanna upp och ta itu med det som behövs.
Nu i november är en sån tid.
Nu finns chansen att kunna påverka, styra och ta tag i sitt liv. Kunna acceptera att situationen är som den är och att man kan behöva starta från grunden.
Nu är rätt tid att stanna upp och "sätta spaden i jorden", att genom handling skapa hopp och positivitet, att bygga stadiga broar mellan vår inre och vår yttre verklighet så vi kan känna oss hela och vår upplevelse av egen kraft kan stärkas. Se att möjligheterna finns och att de bara väntar på att vi har tillit till vår kraft.

Det har att göra med att våga gå sin egen väg, stå upp för det man själv tror på, göra val utifrån sitt eget inre och ta sig tid att ifrågasätta och verkligen känna efter.
Det kan innebära att lämna sin bekvämlighetszon och gå utanför boxen. Kanske uppleva skillnaden mellan slentrian och medvetet tänkande och agerande, skillnaden mellan sömn och vakenhet. Det är sånt som kan kallas verkliga mirakel.

Vecka 45, mellan 5e-11e, bildar (genom både numerologisk månad 13/4 och vecka 13/4) en särskilt stark ton av realism och begränsningar vilken ska kunna leda till en slags förlösning.  Det ger, genom dubbletterna, en utmaning på att agera för kraftfullt eller inte alls, eller ta ett stag fram och ett tillbaka men utmaningar finns i alla sifferkonstellationer (liksom i alla livssituationer) och ger oss möjlighet överkomma dem med medvetenhet och motivation. Här kan det betyda att vi behöver acceptera det goda med både introspektion, meditation och praktiskt, konkret yttre handlande.
Den 11e bildar, med året och månaden, den mycket speciella talkombinationen 11.11.11. som bl.a. kan ses som andlig inspiration.
En typ av övergång ser vi också kring den 15e-22a då vi går från numerologisk vecka 5 till 6. Det kan hjälpa till att skapa bättre stabilitet med ärligt engagemang och samhörighetskänsla men utmanar oss att inte vara för rigida eller för kraftfulla i åsikter. 

Vid evenemanget "Vart är vi på väg?" den 11/11 kommer jag att gå djupare in på både månadens och vår tids allmänna energier.


Kunskapen om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Det är fortfarande3e och 5e chakrat som är viktiga och jag rekommenderar läsning om dem i "Via Chakra"
4e chakrat, Hjärtchakrat, är alltid lika viktigt eftersom det bara är via det vi kan släppa vårt värderande förhållningssätt, få möjlighet uppleva den villkorslösa kärleken och så finna sann tillit till livet. Nu är det emellertid nödvändigt att balansera energierna i 3e och 5e för att kunna agera som mogna, vuxna, människor och våga göra egna medvetna, individuella ställningstaganden.

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se över informationen om år 11/2 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2018

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande också viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp