December

December, vår 12e månad, är i år 2017/10/1 numerologiskt månad 22/4

Obs att månaden är en underavdelning till det universella året och alltid tolkas utifrån det! 

 

December startar i en envist utmanande intensiv vecka med övergången från månad 3 till månad 4 då energierna i och med det blir tyngre och mer begränsande och kräver att vi är mer praktiska, följer upp det som behövs och gör det som krävs i slutet av detta 10/1-år. Men december är nu samtidigt en dynamisk 22/4-månad vilket höjer energin och skapar större möjligheter men också kräver en hel del vishet och mänsklig insiktsfullhet för att vi ska kunna använda den positivt. Stora projekt kräver mycket gott omdöme och tålamod. Den 22 december, i vecka 51, blir numerologiskt dag 44/8 och får genom det en väldigt omstrukturerande kraft som nog på något sätt kan ligga kvar och påverka nästa år. En sån dag gäller det verkligen att ha gott omdöme.

Andligheten möter i månad 22/4 den praktiska världen och vi kan, särskilt vecka 51 och början på 52, uppleva det genom vintersolståndet och den kristna julhögtiden.  Det ogripbara mörkret kan nu föra oss djupt inåt genom rädslornas hav tills vi möter jordens gnistrande, strålande inre ljus. Där kan vi få möjlighet uppleva att vi är nära "vår egen ängel", att vi har ljuset inom oss och kan med våra hjärtan hämta ny inspiration, kraft och tillit för att "födas på nytt" till en ny cykel.
Vi behöver verkligen alla denna påfyllnad för det är tufft i den yttre verkligheten. Och vi ska klara den tillsammans. Framför allt genom insikten att vi själva skapar vår värld genom tankar, attityder och mellanmänskliga relationer. Att det yttre är en bild av det inre. Den insikten är en del av det som kallas Uppvaknande och är något man talar mycket om idag men kanske inte alltid förstår vidden av.
I månad 22/4 i år 10/1 startar nu en lång nödvändig anpassning till de nya olika omständigheter vi befinner oss i på planeten. Det kommer bland annat innebära mer ansvar och nya livsstrukturer för oss alla. När vi går in i nästa år är det inte längre "business as usual" utan livet fortsätter på nya sätt.

På vår personlig resa i en ny tid har vi år 2017 kunnat fördjupa frågan om vår värdegrund. Vad det betyder för oss att leva som vuxna, mogna människor utan att gömma oss bakom "alla andra", att våga stå för det vi själva verkligen tycker är viktigt. 
Många kan genom det ha vaknat upp till en ny dimension av verkligheten. I 1ans år är det ju möjligt göra insikter som är omvälvande och får modet och kraften att öka. Som kan göra det möjligt att våga säga sin mening, kanske för att ta tillbaka sin egen självklara, innersta auktoritet. En egenauktoritet man kanske inte ens märkt att man förlorat eller ens vetat att man hade. 
För att se möjligheter och våga agera positivt för oss själva, andra och livet på planeten behöver vi kunna möta våra rädslor istället för att förneka dem. Om vi kan lita till vår egen inre kraft och uppleva tryggheten i oss själva, kommer vi inte behöva försvara egot och inte fastna i den polariserande syn på omgivningen som nu väller fram i världen. Då får vi istället möjlighet att se olikheter som något självklart och fruktbart och kan agera utifrån det. Att peka utåt leder sällan ända fram. Det är i oss själva vi måste börja.

För att medvetet kunna ta del i den globala evolutionen och den transformation vi genomgår i vår tid behöver vi ha radikalt öppna sinnen. Ett totalt nytänkande är en förutsättning. Det osäkra och okända är nu "det nya normala". Vi behöver vårt mod och tillit att kunna se med nya ögon. 

Kunskap om chakrafilosofin kan hjälpa oss mycket i vår egen utveckling denna tid. Läs gärna i Via Chakra"
Kvällen den 11e januari i Stockholm (se Här o nu 2018/11/2)  kommer jag också tala om det vid en genomgång av energierna för år 2018 och visa vad som kan vara användbart att tänka på och fördjupa.


Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara extra klokt se över informationen om år 10/1 och samtidigt jämföra med det egna personliga året.

 

 

Läs om År 2017

Läs om personlig/andlig utveckling i Via Chakra

 

Kvarstående text som gäller:

Det är fortfarande viktigt minnas att vi gått in i en tid (sen 2012) med ett scenario som ger/kräver universell medvetenhet där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning. Nu är vi skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Stillhet/ meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 

Upp