År 2017

Numerologiskt år  10/1 

Vi har nu avverkat den första hela 9-årscykeln (2008-2016) på 2000talet  och är i första året (2017) av den andra. Man kan säga att träningsrundan är klar och nu är det meningen att vi ska vara helt medvetna om vad detta årtusende (2) går ut på och vad som skiljer det från det förra (1). Vi har ett nytt läge. Samtidigt är 2017 år 10/1, alltså ett starkt 1-år, så arketyperna 1 och 2 utmanar verkligen varandra. Vi har också kvar 1an i 20 1 7 och kommer ha det även 2018 och 2019. Vi får möjlighet inse hur vi kan använda den positiva 1-energin i 2ans scenario. Hur vi kan nyttja vår egen kraft, intuition och kreativitet i samverkan och samförstånd med omvärlden. 

10/1 står i talsymboliken för en helt ny grund, helt nya villkor gäller. Till exempel fick Moses i Gamla Testamentet 10 budord. Buddismen har 10 regler, fem för lekmän och fem för munkar och nunnor. De ursprungliga reglerna för hinduismen fanns i Rigvedas 10 böcker. I kabbalans Livsträd finns 10 sefirot, från Keter till Malkhut, vilka är de världar, dimensioner, som symboliserar skapelsen, allt som finns. För Pythagoras var 10 det heliga talet, grunden. Och våra tio fingrar utgjorde länge basen för vår räkning och sen för decimalsystemet.

Talet 1 kan ha att göra med ledare, dominans, erövring och att idéerna är viktigare än människorna vilket vi har sett en hel del av tidigare århundraden.
Men det har också att göra med egen styrka, egna beslut, ny start och när det som nu 2017 finns i konsekvensernas tid, 2ans, är det extra viktigt.

"We are the heroes of our time"


Nu kan det krävas att vi vågar fatta egna beslut, står på egna ben och kan agera oberoende, är konstruktiva, vågar använda vår inre styrka då det i 1an faktiskt inte finns något att luta sig mot. Att vi vågar tänka själva! Inte frågar efter vad som just nu anses som "korrekt tyckande" eller "mainstream" eller likt lämlar följer någon stortyckare på Facebook eller liknande.
2an har nämligen bland annat utmaningen att den så gärna vill vara rätt och göra rätt, "ha sanningen". Det kan bli så tokigt om man känner sig osäker och absolut inte vill ha/göra fel. Då ligger det nära till hands att man istället kommer projicera det man anser felaktigt, dåligt, på andra. Så kan hatet uppkomma i många situationer. Man vill ursprungligen något bra men det blir så fruktansvärt fel.  
För att leva medvetet och ta ansvar för sitt eget liv, behöver man vara både aktiv och modig. Och för att vara modig i en helt otrygg värld behöver man ta styrkan och kraften inifrån. Att vara modig betyder att se verkligheten som den är, inte blunda eller låtsas som inget hänt. Men samtidigt kunna känna att man bottnar i sig själv, i den enda trygghet som existerar. Att man vet vem man är och vad man står för.
1-året är ett skört år och att leva medvetet nu kräver att man kan erkänna sin egen skörhet men samtidigt uppleva sin inre styrka och inre trygghet.
Den nya tiden står för individernas tid i djup samverkan med andra. Med utgångspunkt i acceptans både av andra och sig själv. 

Talet 17 står symboliskt i många fall för kamp, krig och "heroiska" handlingar. Det kan betyda att vi får se en hel del ytterligare kamp i världen och kanske själva hamnar i någon. Det gäller att vara medveten, vaken,  så man inte gör något man egentligen inte står för! En medveten människa vill egentligen helst av allt outtröttligt verka för det goda! Och om vi sviker oss själva kan vi förlora både tron och hoppet.

Men 17 står i Bibeln också för den stora floden med Noa, arken och räddningen. Det finns i andra sammanhang också som "att flyta", hålla sig flytande. Vatten kan säkert under året både beskrivas som bristvara (dricksvatten) och finnas i överflöd (havsnivån stiger pga issmältningarna)

2017/10/1 står för tvära kast, oförutsägbarhet, osäkerhet, kaos och nya möjligheter. Just när man tror att saker nått en viss riktning kan det vända. Kommunikation är påtagligt viktig för 1an men utmanas kraftigt i år, nätet är kanske inte säkert. Man skulle kunna säga att året på sätt och vis symboliseras av den nyvalde presidenten i USA, herr Trump, vilken tycks uppfylla det mesta av detta. Spännande för oss alla.
Mer förutsägbar kan vi beskriva herr Putin som länge strategiskt lagt grunden för ett utökat rike. De senaste åren har han blivit mer accepterad i stora delar av världen och inte ens hans krig i Ukraina, etablering i Syrien eller "cyberkrig" tycks just nu försvaga hans makt. Han har föresten ett personligt 9år nu, alltså rätt gränslöst, och samtidigt en yttre period 9 så vi får se var han sätter sina gränser. 
På den svenska försvarskonferensen i vecka 3 tog man upp Sveriges ställning i Europa med tanke på att herr Trump inte avser att engagera sig utanför USA samt ett försvagat Nato och menade att Sverige nu står rätt ensamt. Även brexit kommer påverka Sverige på liknande sätt eftersom vi haft en nära relation till Storbritannien. Allt mycket symboliskt för år 1. Även utgången av det franska valet i vår kommer naturligtvis ha stor påverkan både på EU i stort och Sverige. 

Jag föreslår för oss "gräsrötter" en ny typ av Tankesmedjor där vi inte träffar likasinnade för att bekräftas i vår egen förträfflighet eller rätta åsikter utan där vi vågar möta andra som inte tror eller tycker som vi själva. Där vi vågar föra fram både egna åsikter och frågor. Här gäller både ditt och mitt, både du och jag, både vi och dom. Det är den nya infallsvinkeln i detta nya läge vilken kan skapa större vyer, mer acceptans, modigare tankar och framför allt större samförstånd över gränser.
Året 2017 står föresten för många fantastiska nya forskningsresultat och ett vetenskapligt flöde som kommer kunna skapa enorm skillnad.

Just nu i januari har vi en otroligt intensiv energi där nästan vad som helst skulle kunna hända. Februari till maj är utmaningar i sig, både för världen i stort och för herr Trump. Juli som är månad 17 i år 2017, samt augusti, visar säkert framfötterna och vi kan faktiskt alla tjäna på att vara extra aktiva planetdeltagare den tiden i år. September är månad 1 i år 1 och visar på vart vindarna vänt under året. Från oktober, månad 20/2 kommer sen en ny ton in och pekar framåt mot nästa år. 
Det är emellertid vi som skapar världen, det är vi människor som "händer" eftersom vi utgör och formar den energi som för fram historien.
"kanske genom att outtröttligt verka för det goda"...........

 

Detta är en 30min inspelning för inspiration om år 2017

 

............................................

 

Några ord av Karin Boye passar perfekt detta år
Det är första och sista strofen av hennes "Du ska tacka dina gudar"

Du ska tacka dina gudar,
om de tvingar dig att gå
där du inga fotspår
har att lita på

Du ska tacka dina gudar,
när de bryter bort ditt skal.
Verklighet och kärna
blir ditt enda val.

 

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

I talsymboliken står talet 1 psykologiskt för "jag" vilket bidrar till en rätt smal bild av verkligheten men förenklar på visst sätt livet eftersom det fokuserar på det egna. Talet 2 står för "jag och något jag inte känner" eller helt enkelt "jag och du". Det ger en annan verklighetsupplevelse då det alltid har någon mer i åtanke. Men blir förstås svårare eftersom det krävs anpassning, testas rädslor för det som är okänt, måste sättas gränser och behövs självkännedom och självrespekt för att allt detta ska fungera. I världen är vi aldrig ensamma utan befinner oss alltid i relation till något mer, någon annan....... 

Texter som fortfarande gäller och ligger kvar:

Det inte möjligt att leva på samma sätt som under 1900talet. Vi lever nu i konsekvensernas tid och visst kostar det på att tänka om, men nu finns inget alternativ.  Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. Våra tidigare reaktioner och sätt att agera fungerar inte i detta nya energiscenario. Det påminner om Einsteins ord om att vår tids problem inte kan lösas med hjälp av samma tänkande som skapade dem.
Vi som lever i detta behöver nytänkande och nya förhållningssätt eftersom de gamla inte fungerar. Ekonomiska strukturer är nu helt annorlunda, miljömässiga möjligheter är annorlunda, politiska scenarion är annorlunda osv.  Flexibilitet är nödvändigt. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom att lära oss allt som är meningen med den. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp