År 2018

Numerologiskt år  11/2 

 

Detta årtusende (2) fortsätter ge oss möjlighet, och förstärker genom år 2, behovet av att inse vad som radikalt skiljer det från det förra (1). Främst att det är vi själva, alla vi enskilda människor (2) och inte våra ledare (1), som genom våra val (2) (stora och små, medvetna och omedvetna) skapar skeenden och framtiden. Särskilt efter vändningen 2012, år 5 !
I 2ans år är alla våra val betonade och blir mycket mer praktiskt betingade. Förra året gällde de mer idéer, nu den praktiska verkligheten. Uppföljning och konkret manifestering av idéerna är nu nödvändig "Att göra skillnad" är en term som länge varit på tapeten i vår nya tid och i år är det perfekta läget att göra den till praktisk verklighet! Det finns verkligen många sätt att kunna göra skillnad på.

2an står för samverkan, dialog, samarbete, empati och innerlighet. Stärkt samverkan kvinnor emellan har vi nyligen erfarit. Metoorörelsen blir ju en självklar samhällsfaktor detta år. 2an fokuserar på att se till "sin nästa" och inte bara till sig själv eller den egna klanen. Något som till exempel utmanats och utmanas varje dag i dessa flyktingtider och när vi har en värld som är uppdelad i de som har och de som inte har. En situation vi vet förvärras genom allt fler klimatflyktingar framöver. För var dag blir det allt mindre ett val att se till sin omgivning och alltmer en nödvändighet. 
2an står också för gränssättning och gränser. Gäller allt från den naturliga psykologiska gränssättningen människor emellan till murar och taggtrådar som nu blir allt mer aktuella som landsgränser.

1an står ju också för "det manliga" och 2 för "det kvinnliga". Förra året var år 2017/10/1 och när den första tonen av 2året kom i oktober (månad 20/2) blev vi snabbt varse att vi verkligen har utmaningar att jobba med där. (om vi nu inte redan var medvetna om det) Ofta blandar vi ihop detta med manligt och kvinnligt och det är ju inte konstigt eftersom krafterna oftast synliggörs genom män och kvinnor.
Det är emellertid viktigt komma ihåg att "det manliga" och "det kvinnliga" finns i oss alla, de är grundläggande arketypiska principer i oss och våra liv. Lika viktiga bägge koncepten och förstås lika mycket värda men det är just där som det genom tider och kulturer inte riktigt fungerat. Filosofier och religioner har varit med och stjälpt mer än hjälpt och vi kan skylla på att man förr inte förstod bättre men när vi nu befinner oss på 2010-talet (och närmar oss 2020) blir det omöjligt leva i patriarkatets och machokulturens tid när "det kvinnliga" i högsta grad behövs för balans och planetens själva överlevnad. Så nödvändigheten av en uppgradering av "det kvinnliga" i samhällsattityden är övertydlig. Det kommer självklart i förlängningen påverka balansen mellan män och kvinnor i samhället och den ojämlikhet som finns och de problem vi kvinnor lever med vilka förstås också är männens problem på ett annat sätt. "Det kvinnliga" som arketyp är däremot så oerhört mycket mer omfattande än vad "kvinnligt" står för i den allmänna samhällssynen och det kommer alltmer till uttryck genom 2an i tiden.

Talet 20 pekar på vad vi har att förhålla oss till, visar på konkreta gränser genom att det kommer ur det mest grundläggande talsystemet där fingrar och tår är basen. Detta (vår värld som den ser ut nu) är alltså vad vi konkret har att utgå ifrån. Här finns en naturlig karmisk aspekt (handling och konsekvens) Detta är vad som skapats under 19 och tidigare.
Men talet 0 kan också i symboliken ses som "Guds pekfinger" och ger oss en aning om att vi kanske inte är så utlämnade som vi kan tro (samt om vår mänskliga gudomlighet). Den ger ett tips att vi har fler världar/dimensioner att förhålla oss till och påminner oss om den nödvändiga dialogen med vårt innersta, gränslösa jag.  

Vi har också kvar 1an i 2018 och kommer ha det även 2019. Vi har fortfarande utmaning på relationen makthavare i samhällspositioner (1 och 8) och de vanliga medborgarna i samhället (2). Men också  fortsatt möjlighet inse hur vi (medborgarna) kan använda 1-energin positivt i 2ans scenario. Hur vi behöver nyttja vår egen kraft, vilja och vårt mod (vilket nu förstärks av 8) i samverkan med omvärlden. 
Talet 18 har att göra med stora och kraftfulla sammanhang. Betyder omstrukturering eller regenerering och för det behövs först ett slags avslut.
1+8 = 9 Talat nio står för avslutning för att ge plats åt något nytt och det är ju mycket vi människor behöver sluta med på denna planet för att hålla oss och den levande. 
Det har nog aldrig varit så oklokt att se sig som liten, maktlös och obetydlig som nu när vi alla verkligen behöver lita till vårt mod, stå upp för det vi tror på, göra våra röster hörda och agera i olika sammanhang
2018 börjar med siffran 2 och slutar med 8, känsla och förnuft skulle vi kunna kalla dessa eller kanske känslighet, styrka och gott omdöme. Hur som helst måste de användas tillsammans och vi har inte råd att utesluta någon av dem nu.

Liten "symbolikhandbok" speciellt för denna tid och detta års komplexitet:
Talet 1 är yang och står för ljus, idéer, tanke, medvetande, snabbhet, ständig utveckling framåt. Men också pionjäranda, entusiasm, ego, ledarskap, och dominans. Svårighet känna in mot omgivningen och egot utvecklas lätt till egoism. Måste utgå från sig själv och kan lätt bli auktoritär.
Talet 2 är yin, är mörker, känsla, förverkligande, här och nu. Kan stanna upp och lyssna in. Vara lyhörd, empatisk och se till sin nästa. Men 2 kan även stå för den inre dialogen, kontakten med vårt innersta.
2 står för relationer och kan betyda anpassning och behov av flexibilitet, det kan skapas beroende. 2an måste för sitt eget bästa kunna sätta tydliga och välbalanserade gränser men det är inte dess bästa gren.
2an är de stora känslorna och relationerna människor emellan men talet står även för osäkerhet, söndring och upplösning. (1an delas för att 2 ska uppstå) Känslorna kan bli rädslor och skapa projiceringar som skydd. Det ger en bild av vår värld. Här är dualism och polaritet, med ljus och mörker, det vi uppfattar som gott och ont. Här finns alltid något att jämföra med,  något "annat".
2an har att göra med sexualiteten. Sexualitet med manligt - kvinnligt, både ock eller ingen könsidentitet kan bli mycket viktiga diskussionsämnen. Sexualiteten kommer naturligtvis diskuteras på många sätt även utifrån metoo.
2 står också för det som ligger "under ytan" och "underjorden". För det omedvetna, det irrationella och för tillstånd och energier vi ofta anser finns bortom medvetandets gränser. Har också att göra med fantasi och kan i en mix där bli till lögner och falskhet. (I dagens läge ska vi se till att det inte bidrar till falsk ryktesspridning och ifrågasättande av fakta) 
2an har stort behov av balans och identitet samt alltså att sätta gränser. Att veta vem man är, lita till sin egenkraft och finna sin kärna är nödvändigt i denna 2ans tid. När den inre identiteten (och självkänslan) är svag hos 2an kan allt satsas på att ha rätt, känna sig säker och stå för det sanna. (så man inte "förlorar ansiktet") Det skapas polarisering, bara en av polerna blir ok. Man skapar försvar och falskt egenskydd genom negativa projiceringar på den andra/de andra. Det blir till missämja, hat, mobbning, förföljelse, terror, krig m.m. Så när 2ans symbolik är så framträdande som just nu behöver vi alla se till att vi förstår att handskas med dess olika aspekter eller ansikten.

Talet 11/2 står faktiskt i traditionell symbolik för kamp och negativitet men under 1900talet kom talet att förknippas med den heliga föreningen mellan himmel och jord och i dagens talsymbolik har 11 en andlig och inspirerande ton. Det ger oss möjlighet använda t.ex. meditation, yoga och andra inspirerande traditioner för att stärka den inre tryggheten och dialogen med vårt sanna jag.
Men det krävs medvetenhet för att balansera två starka individuella energier (1 - 1) Deras intensitet kan skapa överreaktioner och visst står talet för en testperiod men den ska kunna inspirera till mod och upplevelse av meningsfullhet Det om  något är vad vi behöver.
Kravet på medvetenhet och balans ökar i alla sammanhang när vi ser på de intensiva energierna 11/2, annars kan det lätt slå över i kamp, fanatism och hat. Och det gäller inte i första hand världen därute!! 

 

2018 är året då verkligheten rullar in.
Året vår medvetenhet och vårt andliga uppvaknande ska kunna användas på olika sätt genom praktiska handlingar. 2018 kommer säkert ge avtryck framåt och det är både vi "vanliga människor", våra ledare och de stora maktstrukturerna som kommer påverka och påverkas. Siffrorna 2-0-1-8-11-2 pekar mot radikala förändringar både i smått och stort, både för oss gräsrötter och i globala maktstrukturer, både vad gäller attityder och regler och hierarkier. Och vi kan behöva påminna oss om att förändring vare sig betyder försämring eller förbättring utan just förändring.
För oss är det nu viktigare att vi gör något, agerar, än att vi uppnår våra mål nu. Dags att gå från att vara publik till att vara aktörer på livets egen scen.  Vi behöver definitivt följa upp, åtgärda och förverkliga sånt som initierades förra året och det kommer också ske i "världen därute". Positivt agerande behövs, annat agerande har vi redan sett mycket av under 2000talet.
Någon klok person, minns ej vem, har sagt att mod har både makt och magi och det är väl så att vi kan förvandlas av att aktivera vårt mod. Det behövs och vi har god hjälp genom 8an i 2018. 
Vi och världen har behov av konkret handlingskraft men i den intensiva januari är förvirring, splittringstendenser och väldigt många olika tankar starka. Samling kring gemensamma värden är emellertid viktigt, däremot lika viktigt se till att man kämpar för något och inte emot!!. Vi glömmer ibland att det faktiskt kan vara stor skillnad på det men med tidens (2an) betoning på djupa känslor, rädslor, jämförelser och projiceringar skapas många fallgropar. 

På personplanet finns också en trötthet efter det otroligt aktiva och händelserika 2017. Längtan efter en paus är stor och det passar bra att luta sig mot årets möjligheter till meditationer och stunder av stillhet för inre dialog vilka kommer vara nödvändiga framöver. Vi behöver på riktigt gå inåt till den plats där vår egentliga kraft och styrka finns. Nå vår innersta trygghet, vår kärna av frihet och kärlek.
Däremot är det viktigt att inte använda dessa stunder eller tekniker som gömställen i tuffa och utmanande tider, det är ett år när vår andlighet och vårt inre liv ska kunna användas som inspiration för praktisk handling. Ja nu när världen verkligen behöver oss kan vi få nyttja alla de kunskaper, tekniker och den visdom vi haft möjlighet inhämta under de senaste 30-50 årens inre utveckling och uppvaknande som skett världen över. Vi kan göra det genom gränsöverskridande sociala sammanhang, personliga engagemang, kreativa verksamheter ja sätten kan vara lika många som vi individer.

Både talet 2 och 8 kan höra samman med pengar och ekonomi. När 2an står före 8an ger den vanligen en förminskning och skulle under detta år kunna peka mot minskning/ändring av pengarnas värde. (Möjligen kan det ha att göra med en annan typ av ekonomi, annan typ av pengar eller syn på pengar, vi har ju helt nya typer av valuta i "cyberrymden" numera.) Speciellt i maj, numerologisk månad 16/7 som tillhör samma flödesenergi som 2an och pekar mot ett plötsligt nytt scenario. Vecka 19/1-20/2 kan man fundera särskilt över. Då kommer enligt siffrorna sannolikt utmanande förändringar av något slag.
Men om vi ser på månaderna stramar det till redan vid övergången från januaris månad 12/3 till februaris 13/4 som ger av sin förändrande och begränsande ton. Och april, månad 15/6 skapar en kraftfull kampenergi, förhoppningsvis positiv, och sen kan det nog vara rätt intensivt framöver. Juni, månad 8 detta 2år ger också anledning till funderingar. Här gäller det samhället, organisation och kanske uppvisande av styrka och makt. I 2året är individerna naturligtvis involverade och det kan upplevas mycket konkret.

Under hela detta år är det bra att läsa det finstilta i alla sammanhang. Gäller både för makthavare i världen lika väl som var och en av oss. Ett ord, en bokstav, ett litet komma, "liten tuva" osv....
Ja små saker är viktiga detta år. Vare sig det gäller individer, detaljer eller handlingar i stora sammanhang. Det lilla kan lätt orsaka något stort både i positiv och negativ aspekt. Men det betyder att vi alla är som pärlor på ett radband eller bitar i ett pussel. Världen behöver vår närvaro, vår medvetenhet, vår uppmärksamhet, vårt engagemang och vår glädje och kärlek.

 

 

Jag har fått in flera frågor så jag avslutar med några personliga infallsvinklar! Passar också (1a februari) på att ändra och göra några tillägg i slutet av texten.
Det som följer här är alltså präglat av personliga tankar och åsikter. Som jag skrev här ovan har vi alla nu den positiva utmaningen att ta reda på vad vi verkligen innerst inne tycker är viktigt och vad vi står för. Inte för att övertyga andra om det utan för att själva kunna vara tryggare i relationer och i livet i stort. Att verkligen fundera djupare kan betyda att växa i självinsikt vad vi än kommer fram till! Sen gör vi förstås vad vi önskar med det. 

Vad känslorna beträffar handlar nu mycket om rädslor. Visst lever vi i en föränderlig, osäker, oförutsägbar och riskfylld tid och det är ok att vara rädd (bättre än att förtränga känslan) men ju mer vi försöker "gömma oss", låter oss fångas och passiviseras av rädslor, desto värre blir de. Att nu försöka hålla kvar allt som det varit är ett dåligt förhållningssätt eftersom vi ändå både förstår och ser att stor förändring pågår. Aktivism, (som Madeleine Albright slog ett slag för nyligen) dvs någon form av praktiskt engagemang, är en fantastiskt bra väg här och den kan dessutom bidra till känslan av att göra livet mer meningsfullt!!

Vid djupare funderingar skulle termen minimera (2an) kunna bli aktuell. Skulle den nu kanske kunna ha att göra med att försöka konsumera mindre, flyga mindre, ha mindre/klimatvänligare bil, använda färre plastprodukter. Kanske kasta mindre mat, äta nyttigare (och i förlängningen mindre när vi får i oss det vi behöver). Kanske minska köttätandet. Nu blir alltfler varse att även köttkonsumtionen är en klimatfaktor.
Vi kan göra enkel mat roligare genom små detaljer som sätter smak på den enklaste lins eller böna så de blir mer spännande än den indiska dahl som vi alternativare ofta lagade på 70-talet. Maten är faktiskt extra viktig nu (svårt att undvika se det i alla sorters media) när den lilla sfären, (2an) hemmet, vardagen blir allt viktigare och när resurserna förändras på vår planet. (ja 2018 kan numerologiskt faktiskt röra både globala strukturer och den minsta lilla lins)

I olika media kan vi se att många nya initiativ förverkligas av unga människor, både inom forskning, annan kreativitet och vinstgivande företagande.
Ja det bedrivs mycket forskning och många uppfinningar har sett ljuset de senaste åren vilka till exempel kan (och kommer att kunna) spara och vara stora miljöresurser. Flexibilitet, anpassning, kunskap, kreativitet och fantasi nyttjas. Det är något att inspireras av.

Fortfarande vill många av oss leva kvar i 1ans gränslösa, omedvetna 1900tal, göra stora snabba klipp, kunna resa till ett härligt billigt ställe där de som servar tjänar väldigt lite och ibland lever under riktigt dåliga förhållanden eller flyga till någon underbar plats väldigt långt bort vars växt och djurliv redan är hotat av miljöförstöring....  Men visst är det lätt att tänka att allt är som förr när det mesta omkring oss fortfarande ser ut likadant här i vårt land.

Jag är väl medveten om att det här är svåra saker och att det inte finns generella svar eller enkla lösningar. Och 2an står för det lilla, för den privata sfären, och det kan också bli till "rör inte mitt liv" -känsla. Vi reagerar också väldigt olika både på rädslor och utifrån kommande krav men jag tror de flesta av oss ändå har något som kan driva oss ur rädslans passivitet till hjärtats och glädjens engagemang trots att vi kanske inte tror oss ha varken intresse, tid, ork, mod eller kraft. 

Det finns i och för sig människor som tycks lägga hela sin energi på att (för sig själva och andra) bevisa att världen inte behöver några förändringar av de slag som tas upp här och det är också ett engagemang som säkert ger mening. 
Vi är väldigt många på den här planeten och vi tycker olika trots att våra grundläggande behov är så lika. Just det är ett uttryck för 2an som nu mer än någonsin synliggörs detta 2 år. Kanske kan det framöver ge oss större möjligheter att acceptera varandras olikheter och olika åsikter? Både i små och stora sammanhang, både i privata och globala relationer. Det är sannerligen inte enkelt eftersom vi drar våra gränser så olika. Kanske kan vi finna helt nya sätt att samsas och samleva sida vid sida, som i talet 11-2.

 . 

 

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

I talsymboliken står talet 1 psykologiskt för "jag" vilket bidrar till en rätt smal bild av verkligheten men förenklar på visst sätt livet eftersom det fokuserar på det egna. Talet 2 står för "jag och något jag inte känner" eller helt enkelt "jag och du". Det ger en annan verklighetsupplevelse då det alltid har någon mer i åtanke. Men blir förstås svårare eftersom det krävs anpassning, testas rädslor för det som är okänt, måste sättas gränser och behövs självkännedom och självrespekt för att allt detta ska fungera. I världen är vi aldrig ensamma utan befinner oss alltid i relation till något mer, någon annan....... 

Texter som fortfarande gäller och ligger kvar:

Det omöjligt att leva på samma sätt som under 1900talet. Vi lever nu i konsekvensernas tid och visst kostar det på att tänka om, men nu finns inget alternativ.  Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. Våra tidigare reaktioner och sätt att agera fungerar inte i detta nya energiscenario. Det påminner om Einsteins ord om att vår tids problem inte kan lösas med hjälp av samma tänkande som skapade dem.
Vi som lever i detta behöver nytänkande och nya förhållningssätt eftersom de gamla inte fungerar. Ekonomiska strukturer är nu helt annorlunda, miljömässiga möjligheter är annorlunda, politiska scenarion är annorlunda osv.  Flexibilitet är nödvändigt. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom att lära oss allt som är meningen med den. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp