F ä r g   s o m   l e v a n d e   k r a f t

Färg är i högsta grad både levande och skapande. Den lever och ändras ständigt av ljuset. Den skapar genom att spela på våra känslor som musiken på olika instrument. Färger drabbar oss, styr oss, behärskar oss och för det mesta är vi totalt omedvetna om hur det sker. Ofta är vi till och med omedvetna om att det sker. Ändå lever färgassociationerna i vårt inre vilket vi kan se i vanliga uttryck som: att se rött, ha grön tumme, den svarta marknaden, ta en vit vecka.

Färgen är en värld i sig. Färg är frekvenser, vibrationer, den är energi, en subtil verksam kraft. Visste du att färg till exempel kan påverka vår upplevelse av både tyngd, tid och avstånd? Eller att astronomer tittar på färgen för att uppskatta en stjärnas temperatur? Tillhör du föresten synesteterna? Upplever du att färger, ljud och kanske även dofter hör samman, att dessa sinnesintryck liksom överlappar varandra? Rätt många har hur som helst ibland såna upplevelser.

Vi kan använda färg terapeutiskt för ökad vitalitet, bättre hälsa, inre harmoni och balans. Det är väldigt tillfredsställande att idag till och med i dagspressen läsa om hur färger på födoämnen påverkar oss genom fytokemikalier och starka pigment. Ät mat med färg alltså, nu är det bevisat att det hjälper oss mot många sjukdomar. Vi som länge föreläst om färgernas kraft kan verkligen glädja oss och de tidigaste färgterapeuterna (1800-1900talen) som enbart gick på intuitionen får upprättelse i efterhand.

Våra färgval kan berätta saker om oss som inte våra ord uttrycker och våra reaktioner på färger kan berätta sånt som vi inte själva är medvetna om. 

Den som använder sitt intuitiva seende kan även uppleva människor som rena färgväsen vilket brukar kallas att se auran.

Om vi vill vara poetiska kan vi säga att färg är utryck för universums själ.
Och när färg inte är beroende av vårt tyckande, utan vår medvetenhet, får den nya dimensioner.

Upp