En mycket personlig presentation

I tidiga tonår förde mig mina livsfunderingar till ett djupare sökande. Jag började en teologisk utbildning efter studenten på 60-talet men efter drygt tre år hoppade jag av då jag upplevt att min livsåskådning varken kunde bindas till organisation eller religion. Men studierna omfattade på den tiden både latin, grekiska och hebreiska för att man skulle förstå ursprungstexter bättre och det gav mig en första insikt om symbolers betydelse för att kunna nå djupare. 
Fortsatte med meditation och yoga (i början av 70-talet var yogalärarna lätt räknade) Gick på konstskola vilket ledde mig till färgpsykologin. Via vägar jag nu glömt hittade jag färgterapin i England, det var ju helt andra sökvägar före Internet och Google. Där mötte jag också fina healers och medier och gick kurser. 
Fann i litteraturen andliga inspiratörer och gränsöverskridare som t.ex. Dane Rudhyar, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung, Lama Anagarika Govinda, Poul Bjerre  m.fl..........de flesta män.....

Lärde mig också spinna, väva och färga för att uppleva ett hantverk och få balans mellan mentalt/andligt och praktiskt liv. Hade textilutställning och skrev en bok om växtfärgning. 
Fick under tiden familj och etablerade boendet så jag hade kontakt med jorden och kunde odla det jag ville. Lever med en autoimmun sjukdom som jag valt att hantera med bl. a. kosten utan traditionell medicinering. För mig genomsyrar termen "alternativt" alla områden av livet med eget ansvars- och ställningstagande både i det inre och yttre.

Så fann jag numerologin med talsymboliken och överväldigades av att kunna se ett underliggande energimönster med hjälp av talens arketyper.
Färgterapi och numerologi blev mina första konkreta arbetsmetoder och numerologin blev permanent. 
Det fantastiska indiska Chakrasystemet blev sen min andra bas. Det beskriver olika dimensioner av världen och oss människor och fungerar som en arketypisk struktur. För mig är dessa fortfarande oerhört viktiga redskap i mitt vardagsliv.

Jag skrev flera böcker inom mina områden och var, från 80-talets början, även verksam på de stora alternativcentren i Stockholm (Vega, Café Pan, Hälsans Hus, Deva och Gaia) samt reste runt i Sverige och föreläste.
Sedan 80-talet har jag utbildat numerologer här i Sverige och under 90-talet samverkat med engelska medier och healers i England.
Sen 90-talet har jag särskilt specialiserat mig på det indiska Chakrasystemets psykologi och med det också fått glädjen att undervisa blivande yogalärare.
Hade också möjlighet kunna kombinera boendet med kursverksamhet och klientmottagning under ett par decennier. Flera som läser det här träffade mig kanske där på mitt center i Solna.

Jag har haft, och har ibland fortfarande, glädjen att också samverka med duktiga och kärleksfulla terapeuter som bidrar till att göra liv och arbete roligt och inspirerande. Här intill några fina vänner och kollegor jag uppskattar mycket:

Hos min käre vän Tomas Frankell har jag haft föreläsningar och kurser från det att han startade sitt allra första center "Vega" vid Odenplan år 1981.

Thomas Jönsson har, framförallt under 2000-talet, delat sin scen med mig under många fina, härliga gemensamma föreläsningar vilket givit både glädje och värdefulla erfarenheter.

Och så min mångårige vän, kollega och "guru", Jörgen Sundvall, Vegavan. Vi möttes redan 1973 och i början på 2000-talet hade vi en spännande och mycket givande arbetssamverkan. Vegavan initierade mig också 2006 genom en uråldrig vedisk eldceremoni till namnet Gauri.

Elisabeth Andersson, yogalärare m.m i Bollnäs, är en f.d. elev, numera vän och duktig kollega på 2000-talet som jag uppskattar mycket och jag gläder mig åt våra samverkansvägar.

 

Under 2000-talet har jag gått igenom flera spännande och rejält utmanande upplevelser och kunnat fördjupa mitt eget förhållningssätt till både livet och döden på olika sätt. 
Livet erbjuder så många fantastiska, ibland rent drastiska, upplevelser och erfarenheter av helt skilda slag. Vi vet inte att vi behöver dem förrän vi befinner oss mitt i. Men det är både gott och utvecklande om vi kan dra lärdom av allt.

Jag ser ett enormt behov av anpassning och nytänkande i en omvälvande värld och flyttade 2011, efter 62 år i Stockholm, till en för mig okänd liten by i utkanten av Värmlandsskogarna.
Förändringar kan ske mycket snabbt nu och min by bestod under ett par år till häften av asylsökande. Då fanns det mycket att lära här. Inte minst om hur rädslor för det som är okänt och annorlunda kan ta sig uttryck. Det fortsätter ju visa sig och påverkar våra samhällen och hela världen.
Jag fortsätter leva mitt liv i enlighet med vad jag djupast tror på. När jag tänker på barnens och barnbarnens framtid och vad de måste bära och klara blir det ännu enklare att ifrågasätta den "normala" livsstilen i samhället med allt vad den innebär idag. Och det känns allt tydligare att mina personliga behov måste ställas mot världens tillstånd.


Upp