Livsträdet eller Otz Chiim

är "hjärtat" i Kabbalan, den judiska mystiken i den västerländska esoteriska traditionen. Kabbalan är en metafysisk filosofi, eller teosofi, med många olika sidor. (En av dem är till exempel skriftkabbalan som rör studiet av bokstäver och tal vilken genom talsymboliken har beröring med dagens numerologi.)

Liksom för chakrasystemet gäller att den kabbalistiska traditionen är gammal men att källorna ger olika tidsangivelser och det därför inte går att vara exakt förrän ganska sent. Den viktigaste boken "Zohar" skrevs av Rabbi Moses de Leon på 1200-talet men anses ha sitt ursprung i muntlig, och eventuellt någon skriftlig, tradition från 100-talet. Den näst viktigaste av de tidiga kabbalistiska texterna, "Sepher Yetzirah", anses vara äldre än "Zohar".

Träd Livsträdet symboliserar skapelsen och är den del av Kabbalan som närmast har anknytning till chakrasystemet. Trots att här inte finns någon fysisk disciplin, likt yogan för chakrana, betonar man att systemet inte blir riktigt levande förrän det används i utvecklingssyfte. Genom Livsträdets sfärer, eller sefirot ( numreringar), framgår den kabbalistiska grundteorin om Guds skapande genom sekvensbetonade utstrålningar, från (Ain) det totalt omanifesterade till (Malkuth) den fysiskt synliga manifestationen. Skapelsen sker av Guds egen substans. På vägen till konkretion genomgår "energin" en differentiering och specialisering och den materiella världen beskrivs på ett vackert och innerligt sätt som "den plats där Gud gör sig synlig". Varje sefira (sfär) har sin unika karaktär beroende på sin position i utstrålningarna.

Trädet delas in på flera olika sätt, bland annat i fyra "världar" men också i de tre "Pelarna" som påminner om energiflödena Sushumna, Ida och Pingala i chakrasystemet. En indelning består av sefiroten vilka vi intresserar oss för mest här eftersom de har tydligast anknytning till chakrana, en annan består av de 22 vägar som sammanbinder sefiroten och som kan sägas representera subjektiva erfarenheter till skillnad från sefirotens mer objektiva verkligheter. De är allmänt mest kända genom sin funktion i tarotkorten.

Förslag på böcker om Kabbala

Will Parfitts bok "Kabbala" är en enkel liten introduktion till Livsträdet. För den som är mer intresserad och van vid fördjupande studier rekommenderas Gershom Scholem med bland andra "Kabbalah" och "Major trends in Jewish Mysticism", på svenska "Den judiska mystiken". 

Upp