Föreläsningar 2024Om Livet och Döden under 2020-talet...
talar Annika Gauri Langlé

Tisdag 9e april 2024  kl. 19.15- 21.15 
Lokal Metanoova, Götgatan 11, Stockholm
Inträde 350 kr  Swish el Cash (jämna pengar) Insläpp fr. 18.50

Den totala osäkerhet som blir allt synligare i världen under 2020-talet kräver medvetenhet, mod, totalt nytänkande och enorm anpassning till nya omständigheter.
Om att vara människa. Om liv och död. Om handling och konsekvens. Makt och auktoritet. Rädsla, kaos och kris. Minnen. Ungdom och ålderdom. Individ och samhälle. 
Och om kärlek, ansvar, samverkan och helande. Djup emotionell medvetenhet.
Om detta decennium, år och månad. Sifferarketyper. 
Bakomliggande förstås den djupare mognadsprocess som kan kallas andlig utveckling. 
Om detta talar jag utifrån min esoteriska vinkel i talsymbolik och chakrakunskap samt erfarenheter genom personligt liv och arbete. 

 


 

 

Några föreläsningar som hållits de senaste decennierna .

Utveckling med hjälp av chakrasystemet
Chakrasystemet är, liksom det västerländskakabbalistiska Livsträdet, en karta över medvetandet. Deras arketypiska symboler strukturerar vårt medvetande och vår verklighetssyn.
Genom att förstå systemens olika plan och funktioner kan vi nå djupa insikter om både oss själva och världen. Vi kan återerövra vår kraft, försonas med oss själva och andra och nå det mod och den kärlek som finns i vårt innersta och hjälper oss vara sanna medmänniskor.

Numerologi i vår tid
Numerologin kan hjälpa oss utforska både oss själva, andra och världen. Tal och siffror har i de flesta kulturer ansetts heliga. Idag beskriver vi dem som arketyper. Annika berättar hur vi kan använda sifferarketyperna för att fördjupa förståelsen för oss själva, våra relationer och våra individuella resurser och möjligheter. Utifrån vårt födelsedatum har vi också möjlighet att se en cyklisk livsutveckling genom olika perioder och få inblick i hur vi på bästa sätt kan använda våra resurser för det liv vi är menade att leva.

Talsymbolik - våra sifferarketyper
Siffror och tal är en stor del av vår vardag i form av koder, telefonnummer, personnummer, priser m.m. Tal och siffror har i de flesta kulturer tiderna igenom setts som heliga. Idag beskriver vi dem istället som arketyper. Enligt C .G. Jung är talen våra mest ursprungliga arketyper och ”utgör en dynamisk ordningsprincip bakom den psykiska eller andliga verkligheten”. De kan ses som en passage mellan vår yttre värld och vår inre verklighet. Kunskap om talens symbolik kan, förutom inom numerologin, användas i t ex drömarbete, olika terapier, meditation och övriga vardagslivet. För en numerolog är talsymboliken det allra viktigaste. Annika berättar ingående om vad varje siffra står för arketypiskt.

Synkronicitet och transformation genom kris 
Olika typer av kriser kan öppna för djupa känslor. Här fokuserar vi på betydelsen av våra kriser - det som tvingar oss in i nya okända situationer och för oss mot utveckling och transformation. Det som kan göra synkroniciteten synlig och intensifiera vår intuition.
När verkligheten krackelerar genom en kris kan den yttre världen plötsligt upplevas okänd och våra inre sinnen förstärkta. Vi kan möta helt nya dimensioner och kanske till och med ifrågasätta vad "verkligheten" är.

Symboler länkar vår inre och yttre värld
Symboler är sällan avskärmade tecken vi ska dechiffrera utan levande faktorer som omger oss, fyller oss och påverkar vår vardag och utveckling. Bakom våra färg- och bildval ligger oftast arketypiska aspekter från vår uppfattning om oss själva och vårt förhållningssätt till omvärlden. Annika talar här om symboler i vardagen.

 

Kontakta Annika

Upp