Numerologi och Talsymbolik

Bland alla koder vi måste använda idag är vårt eget födelsenummer definitivt den mest intressanta. Vi kan se den som vår livskod. Och liknande gäller de siffror vi får när vi dechiffrerar bokstäverna i vårt födelsenamn.
Talsymbolik med numerologi kan hjälpa oss utforska både oss själva och världen under vårt livs resa. Kanske till och med fundera lite mer över vad det verkligen är att vara människa. Vi kan se talens arketyper och bokstävernas symboler som en passage mellan vår yttre värld och vår inre verklighet.

Vårt eget förhållande till sifferarketyperna (talen 0-9), hur och var de till exempel finns i vårt eget "numerogram", vår egen resursbank, kommer att påverka hur vi ser dem. Och på så sätt hur vi ser både oss själva och världen i stort. När vi blir medvetna om det kan vi med arketypernas hjälp uppleva större frihet och det kan i sig skapa fantastiska möjligheter.

På mina sidor kan du inte trycka fram några färdiga svar på "hur du är" eftersom det blir väldigt allmängiltigt och ytligt, vi är alla så oerhört mycket mer komplexa än vad som kan framgå ur några korta textrader. Numerologi kan vara mycket givande men då måste man utgå från många kombinationer och synteser av de personliga siffrorna. Både från namn och födelsedatum.
Däremot ger jag några små prov på infallsvinklar till hur man kan använda numerologi genom att t.ex. se på sin födelsedag och det vi kallar Livsvägen.

Jag har arbetat med numerologin sen slutet av 70talet och vill här ge en glimt av hur man kan använda siffrorna när man ser dem som arketyper. 
Att studera talsymbolik kan bli en spännande resa in i våra arketypiska världar och förståelsen för sifferarketyperna växer med vår egen utveckling. Och att utvecklas som människa är ju i sig en livslång resa.

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är här grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin egen värld och inte offer för den. 
Talen styr oss inte. De är symboler för, eller bilder av, verkligheten och ett av de bästa redskapen för att finna ordning i kaos. 

Vi använder här symbolspråket med siffror och tal för att fördjupa förståelsen för våra individuella resurser och möjligheter. Både för själskvaliteter och attityder, för inre och yttre resurser. Med hjälp av våra personliga siffror får vi också möjlighet att se en cyklisk livsutveckling genom både korta och långa perioder och genom att titta på vår signatur kan vi se vad vi bär för "personligt varumärke".

För fördjupning hänvisar jag till mina böcker:"Numerologi - en esoterisk kunskapsväg" och "Numerologi i vår tid" Den senaste finns nu enbart som E-bok hos  internetbokhandlare. Tidigare böcker får man numera söka på antikvariat.

Under "Personliga siffror" i menyn till vänster kan du läsa lite om dina resurser genom Livsvägen och Födelsedagen och gå in och titta på ditt personliga numerologiska år. (Men tänk alltså på att den information som kan läggas ut så här blir väldigt allmängiltig och ytlig.)

Är du intresserad av en personlig numerologisk konsultation?