Chakra 

Chakrasystemet är, med sin psykologi och symbolik, en fantastisk karta över medvetandet.
För mig personligen har fördjupad kunskap och användning av chakrasystemet betytt mer än jag kan beskriva. När jag kunde lägga det till min teologiska/religionshistoriska utbildning gav det mig en tydligare helhetsbild, en inre bas och ett verktyg som varit och är ovärderligt. Att dess symbolik sen också har nära samband med talsymboliken har givit mig många insikter om esoteriken.  

Beskrivningarna av chakrana är många: broar mellan världar, medvetandeplan, vägar till självinsikt, gudomliga vägvisare, subtila organ och energihjul är några.
Vår subtila kropp genomströmmas av kanaler (beskrivna som nadier och meridianer) vilka består av den energi, prana eller ki, som gör oss levande och vitala. Energikanalerna hör samman med chakraenergierna.

I den moderna traditionen ser man chakrana som centraler för inkommande, utgående och harmonierande livsenergi. De blir till en bro mellan den subtila och den materiella sidan av oss. Chakraenergierna formar alla de olika funktions- eller medvetandeplan som vi består av. Genom dem kan vi utvecklas och förstå oss själva; både genom yogaställningar, andningsövningar, meditation, visualisering, kunskapande och psykologiserande.

Med hjälp av chakrana kan vi till exempel få information om personliga kropps- och själstillstånd och vår egen utvecklingspotential men även om människans evolutionsmöjligheter och förhållandet mellan det andliga och det materiella. Energierna förändras genom vår personliga utveckling och kan även, till viss del, påverkas genom bland annat visualisering, healing och olika terapiformer. Det betyder alltså att vår medvetandeenergi kan ändras.

Ladda gärna ner pdf-filen Via Chakra om du är intresserad av fördjupad kunskap

 

Kort överblick av varje chakra

Här tar jag upp något lite om vart och ett av de sju primära arketypiska chakrana som en introduktion till våra medvetandeplan.

Chakran
1- Muladhara   2- Svadhistana   3- Manipura   4- Anahata  
5- Vishudda   6- Ajna   7- Sahasrara
1 2 3 4 5 6 7

 

Upp