Inspiration

Vår tids enorma informationsflöde, snabba vetenskapliga utveckling och energifokuserade alternativterapier kan tillsammans symbolisera energiförändringar som påverkar oss alla, bland annat genom att förändra vår bild av världen och verkligheten. 

När det gäller personlig utveckling och vårt medvetande finns oändliga möjligheter att växa om man har kontakt med sitt innersta. Det kan leda till mycket....bland annat ökad självrespekt och därmed större förmåga att se och acceptera både sig själv och andra människor, och det är faktiskt ett mirakel så gott som något i världen idag.

Verklig andlig utveckling sker alltid med sikte på helheten, det vill säga alla levande varelser.  Att utforska vad vi människor är kan leda till större kärlek till livet och respekt för allt levande. När vi strävar mot det har vi kommit en bit närmare "paradiset".

"Du får inte trygga dig i svar givna en gång för alla, du måste alltid stå undrande och frågande"
Paul Bjerre 1876-1964 psykoterapeut, filosof


Världen genomsyras av kriser och det finns ett enormt behov av helande. Det behöver starta i varje enskild individ, i var och en av oss, och kräver tillit och mod. Vi spelar oftast en inkörd roll i livets rollspel, går på slentrian och "köper" passande eller trendiga idéer. I värsta fall blir vi "lämlar" och glider bara fram i den stora massan. Genom det kan vi tyvärr helt förlora kontakten med vårt Själv, vårt egentliga eviga Jag. Tappa kontakten med vad som är viktigast i vårt eget personliga liv, med vårt innersta, med vår livsmening.

Det är viktigt för oss alla komma ihåg att vi livet igenom själva väljer vår livsupplevelse, genom egna val, tankar och energier. Våra liv är i ständig utveckling och varje ögonblick är en "möjligheternas öppning".
Ha tillit till ditt innersta, till hjärtats egen röst. Lita till din djupaste intuition! Låt din längtan föra dig tillbaka till skapelsens mirakel, det mirakel som väcker ett sovande hjärta.

Kärlek är att släppa rädsla. Godhet genererar engagemang och utesluter passivitet. Att tänka med hjärtat, sprida sann kärlek och leva engagerat är inte ett sött koncept för godtrogna idealister eller religiösa utan ett konkret medel att stärka möjligheten för alla levande varelsers fortsatta överlevnad på den här planeten. Kanske den enda.

Låt oss arbeta på att kunna se igenom yttre omständigheter och hålla våra hjärtan ödmjukt öppna och våra sinnen i balans.

Från 2009 ligger min bok "Via Chakra - vägen mellan himmel och jord" som pdf-fil på min hemsida. Det går alltså att helt kostnadsfritt läsa den där eller skriva ut den. Texten är delar av material från de senaste decenniernas föreläsningar och kurser om chakrasystemet utifrån psykologisk infallsvinkel. 

Avslutningsvis en strof ur en dikt av Margareta Ekström

"För att man ska kunna flyga, 
måste modet vara
något större än rädslan, 
och en gynnsam vind råda."

Med innerlighet 
Annika Gauri 

Upp