Utveckling och kris

Då och då hamnar vi i situationer när de stora frågetecknen stiger upp.
Det krävs mod att verkligen leva medvetet. Att våga se, känna och agera från hjärtat. För det mesta lever vi avskärmade för att klara av verkligheten. Det kan skapas en "bubbla" omkring oss. Tyvärr gör den att vi kan uppleva oss mycket ensamma. Så behöver vi hitta tillbaka till världen och den enda vägen går via hjärtat och är inte smärtfri.

Syren Ljus och mörker avlöser varandra enligt både kosmiska och fysikaliska lagar. Många tycks tro att livet är en mänsklig rättighet - det är det inte. Livet är faktiskt ett kort erbjudande vi har att ta vara på. Vårt samhälles hysteriska jakt efter lycka, med rädsla för allt som utmanar den, är naturligtvis inte sund.

Sorg, tomhet och känslan av meningslöshet kan vara naturliga steg i utveckling och livsförändring. Otaliga är de människor och öden som berättar det. Det är viktigt att våga ta hjälp på olika sätt när vi känner att vi behöver det men även att få brottas med inre tvivel, sorg och andra utmaningar när de dyker upp. Om vi tillåter det kan det bli lättare tala om känslorna och enklare bearbeta dem. "Andlig utveckling" har mycket att göra med de djupaste och svåraste livsprocesserna på väg mot inre transformation.

 

Har du läst boken:

"Livet måste ha mening" av Viktor Frankl
"Nära döden - nära livet, En bok om mod och livsvilja
av Kati Falk och Ami Lönnrot
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
av Peter Thielst

Upp