Litteratur för inspiration och funderingar 

(De olika ämnesområdena på hemsidan har sina speciella litteraturanvisningar)

Titel: Body Mind Spirit - Exploring the Parapsychology of Spirituality
Författare: sammanställd av Charles T. Tart
Förlag: Hampton Roads © 1997

Titel: Buddhism (The Elements of Buddhism)
Författare: John Snelling
Förlag: Element Books Ltd 1992

Titel: The Challenge of Fate
Författare: Thorwald Dethlefsen
Förlag: Coventure Ltd © 1984

Titel: Channeling - Investigations on Recieving Information from Paranormal Sources
Författare: Jon Klimo
Förlag: NorthAtlantic Books © 1998

Titel: De ovanliga - Människor som går mot strömmen
Författare: Åke Mokvist
Förlag: Byggförlaget Kultur © 2000

Titel: Den andlige Jung; en introduktion
Författare: Vivianne Crowley
Förlag: Svenska Förlaget 2001

Titel: Den tibetanska livs- och dödsboken
Författare: Sogyal Rinpoche
Förlag: Kommentus 1995

Titel: Döden är livsviktig: om livet, döden och livet efter döden
Författare: Elisabeth Kübler-Ross
Förlag: Natur och Kultur © 1991

Titel: Dödens riter
Författare: Kristina Söderpalm, red.
Förlag: Carlssons Bokförlag 1994

Titel: Eastern Body Western Mind
Författare: Anodea Judith
Förlag: Celestial Arts © 1996

Titel: En ny världsbild växer fram- Om parapsykologi och biomagnetism
Författare: Göran Brusewitz
Förlag: ICA bokförlag © 1999

Titel: Ett liv - många liv
Författare: Jeffrey Iverson
Förlag: Lindelövs förlag © 1979

Titel: Filosofens knapp
Författare: Agnes Nobel
Förlag: Carlssons förlag © 1991

Titel: Foundations of Tibetan Mysticism
Författare: Lama Anagarika Govinda
Förlag: Rider & Company © 1961

Titel: Fully Human Fully Alive
Författare: John Powell
Förlag: Tabor Publishing 1976

Titel: Förundran och förändring; Mystikens teori och livssyn
Författare: Catharina Stenqvist
Förlag: Förlagshuset Åsak 1994

Titel: Guds älskarinnor; om hängivna kvinnor i en livrädd värld 
Författare: Anita Goldman
Förlag: Natur och Kultur 2005

Titel: A Guide to the Mysteries
Författare: Ina Crawford
Förlag: The Lucis press 1990

(Klassiker om helandets funktion)
Titel: Healers and the Healing Process
Författare: George Meek
Förlag: Quest Books © 1977

Titel: Healing Our Planet, Healing Our Selves: The Power to Change within to Change the World
Författare: sammanställd av Dawson Church, Geralyn Gendreau
Förlag: APC Books © 2005

Titel: The Healing Power of Illness
Författare: Thorwald Dethlefsen and Rudiger Dahlke
Förlag: Element Books Ltd 1990

Titel: Health and Light
Författare: John N. Ott
Förlag: Pocket Books 1976

Titel: The Hero with a thousand Faces
Författare: Joseph Campbell
Förlag: Princeton University Press (Bollingen) 1973

Titel: The Hidden Messages in Water
Författare: Masaru Emoto
Förlag: Beyond Words Publishing 2004

Titel: I dödens gränsland
Författare: Raymond A. Moody
Förlag: Natur och Kultur 1986

Titel: Jorden har feber
Författare: Stefan Edman
Förlag: Bokförlaget Atlas © 2003

Titel: Kontakt med andra världar?
Författare: Örjan Björkhem & Doris Ankarberg
Förlag: Zindermans 1992

Titel: Kriser - Livskrisernas mening och värde
Författare: Johannes W. Schneider
Förlag: Telleby Bokförlag © 2002

Titel: Life after Death
Författare: Neville Randall
Förlag: Corgi Books 1980

Titel: The Link
Författare: Matthew Manning
Förlag: Colin Smythe Ltd 1987

Titel: Livet måste ha mening
Författare: Viktor E. Frankl
Förlag: Natur och kultur 1996

Titel: Livets längtan efter sig självt; den skapande människan
Författare: Bengt Jacobsson
Förlag: Natur och Kultur 2003

Titel: Ljus och färg som helande kraft
Författare: Annika Langlé
Förlag: Energica © 1989

Titel: The Marriage of Sense and Soul:
Integrating Science and Religion
Författare: Ken Wilber
Förlag: Broadway Books © 1999

Titel: The Masters Revealed 
Författare: K. Paul Johnson
Förlag: State University of New York Press © 1994

Titel: Medvetandet och döden
Författare: Red. Kersti Wistrand, Jan Pilotti
Förlag: Natur och Kultur © 1982

Titel: Mysticism and the New Physics
Författare: Michael Talbot
Förlag: Penguin Books © 1981

Titel: Myternas Makt
Författare: Joseph Campbell och Bill Moyers
Förlag: Svenska Dagbladet 1990

Titel: Mysticism in the World´s Religions
Författare: Geoffrey Parrinder
Förlag: Oneworld Publications © 1976

Titel: Mänsklig helhet; Poul Bjerres samlade livsbild
Författare: Ingrid Fredin
Förlag: Mimer Förlag 1983

Titel: The Non-Local Universe; The New Physics and Matters of the Mind
Författare: Robert Nadeau and Menas Kafatos
Förlag: Oxford University Press 2001

Titel: Numerologi i vår tid
Författare: Annika Langlé
Förlag: Osiris Förlag © 2008

Titel: Nära döden - nära livet, En bok om mod och livsvilja
Författare: Kati Falk, Ami Lönnrot
Förlag: Wahlström & Widstrand © 1999

Titel: The Power of Now
Författare: Eckhart Tolle
Förlag: Hodder and Stoughton 2001

Titel: Parapsykologi och övertro
Författare: Örjan Björkhem och Martin Johnson
Förlag: Forum 1986

Titel: Physics of the Soul - The Quantum Book of Living, Dying, Reincarnation and Immortality
Författare: Amit Goswami
Förlag: Hampton Roads Publications Co. 2001

Titel: Practicing Peace in Times of War
Författare: Pema Chödrön
Förlag: Shambala Publ. 2007

Titel: Psyche and Matter
Författare: Marie-Louise von Franz
Förlag: Shambhala © 1988 (Daimon Verlag)

Titel: The Pythagorean Sourcebook
Författare: sammanställd av Kenneth Sylvan Guthrie
Förlag: Phanes Press © 1987

Titel: Qabalah; A primer
Författare: John Bonner
Förlag: Skoob Books publishing 1995

Titel: Rythm of Wholeness
Författare: Dane Rudhyar
Förlag: A Quest Book 1983

Titel: Science of the Gods
Författare: David Ash & Peter Hewitt
Förlag: Gateway Books, Bath © 1990

Titel: Slump och synkronicitet
Författare: Robert H. Hopcke
Förlag: Natur och Kultur 1998

(Klassiker om alternativa medvetandetillstånd)
Titel: States of Consciousness
Författare: Charles Tart
Förlag: Dutton & Co. © 1975

Titel: Still here - Embracing Aging, Changing and Dying
Författare: Ram Dass
Förlag: The Putnam Publ. Group © 2000

Titel: Stjärntecknens visdom
Författare: Thomas Jönsson
Förlag: Solrosens förlag © 2003

Titel: Subtle Body
Författare: David V. Tansley
Förlag: Thames and Hudson © 1977

Titel: Tankar om Buddhismen som psykologi
Författare: Anna Bornstein
Förlag: Svenska Dagbladet 1995

Titel: Tarot - den inre världsomseglingen
Författare: Thomas Jönsson
Förlag: Solrosens Förlag 1993

Titel: Theories of the Chakras
Författare: Hiroshi Motoyama
Förlag: Quest Books © 1981

Titel: The World is Sound; Nada Brahma
Music and the Landscape of Consciousness
Författare: Joacim-Ernst Berent
Förlag: Destiny Books 1991

Titel: Yin Yoga; en väg mot stillhet, närvaro och frid (bok, cd och instruktionskort)
Författare: Elisabeth Andersson
Förlag: Yogastudion i Bollnäs 2010

 

Mitt eget val om jag tvingades välja ? 
Livets längtan efter sig självt av Bengt Jacobsson

Upp