Användningsområden

Tillsammans med andra andliga redskap kan numerologin användas för vår personliga och andliga utveckling och som ett sätt att utforska världen.
Här följer några kommentarer från kursdeltagare:

  • Jag kan komma till djupare insikt om vem jag är, har lättare acceptera mina olika sidor; vågar tro på mina förmågor och kan jobba med blockeringar.
  • Kan få större förståelse för partner, vänner, föräldrar m.fl.
  • Eftersom "det syns" i siffrorna kan jag lättare tänka mig att det som sker har en mening.

Vi använder även numerologin för att till exempel

  • Ge råd vid namnändring (däremot inte vid namngivning av barn, det ser jag som en helig handling för föräldrarna).
  • Hjälpa till i familjerelationer genom att skapa ökad förståelse för olika personligheter eller genom att beskriva periodutvecklingar som kan påverka relationer genom att parterna går igenom helt olika perioder och känner och upplever livssituationen olika.
  • Hjälpa till i arbetssammanhang; t.ex. förbättra samarbetsmöjligheterna inom en grupp.
  • Hjälpa till för att få fram lämpliga namn för företag och produkter beroende på inriktning m.m.
Upp