Vad är numerologi?

Siffror och tal är ju en stor del av vår vardag i form av t.ex. telefonnummer, koder, priser och personnummer till tal som dyker upp i meditation, drömmar, terapier och ibland bara intuitivt tycks pocka på vår uppmärksamhet. Talen har tolkats sen "tidernas begynnelse".
Numerologin kan bestå av många olika metoder men den är framför allt en filosofi och psykologi. Den erbjuder ett sätt att se på livet och vägar till att se beteenden och tanke- och handlingsmönster.
Vissa människor tror att talen enligt numerologin styr våra liv men ingen välutbildad numerolog skulle komma på den idén. Men visst är det så att många av oss människor styrs av förutfattade meningar, just därför kan det vara värdefullt att titta noga på sina beteende- och tankemönster.

Numerologin är rent praktiskt ett siffertolkningssystem, ett slags chiffer, som bygger på esoterisk talsymbolik och alfabetets bokstavssymbolik. Det betyder att kulturer och språk med olika alfabet kommer att ha sin speciella ton. Så har till exempel svenska språket å, ä och ö vilka av naturliga skäl inte kan tolkas i alfabet där de inte finns, även om det görs olika försök till omskrivningar framför allt av engelskspråkliga numerologer. I astrologin är ju på liknande sätt planeternas placering i födelsehoroskopet inte bara beroende av när utan även var man föds på jorden.

Det finns inom numerologin, liksom inom astrologin och andra chiffer (och många terapier också för den delen) olika syn på hur man använder sitt "redskap" vilket närmast skapar olika "skolor". För vissa tycks det skapa en närmast fundamentalistisk kamp. 
För mig finns ingen motsättning mellan olika synsätt eftersom tolkning alltid kommer att vara beroende av tolkarens intuition och av människans utveckling och erfarenheter. Tolkningen kan ibland också ha olika mål. Idag ser vi människan mer som medskapare av sin verklighet och informationen behöver användas utifrån det.

Numerologin här syftar främst till att se människans resurser och möjligheter genom livsutvecklingen och vår möjlighet att själva påverka vår verklighetsuppfattning genom en djupare insikt om vad medvetandet är. Det kan förhoppningsvis frigöra mental kraft för att även kunna påverka och förändra vår värld. Behovet av det är enormt.
Genom numerologin kan vi också uppleva hur det synliga och osynliga binds samman, hur tiden och evigheten har en gemensam dörr på glänt. Man kan inte lära sig numerologi som om den vore vanlig information. Talsymbolik är ju enormt komplex och man behöver möta den förutsättningslöst eftersom det blir en slags framväxande, nyskapnde process. 

På nätet finns många astrologer som har med numerologi som en kul detalj, det verkar idag nästan vara praxis. Tyvärr kan det få oss att tro att numerologi och talsymbolik är något tillägg man lär sig snabbt och lätt. Om du lär dig seriös talsymbolik och numerologi tror jag du kommer att bli förvånad!


Upp