Personliga siffror

Om du är intresserad av dina egna, eller andras, årliga utvecklingsperioder kan du gå till personligt år och läsa vidare. Kunskap om året kan göra det möjligt att förstå händelseutvecklingen i ditt liv på ett annat sätt. Numerologin ger oss möjlighet att utforska många olika perioder i våra liv, från stora 30års cykler till veckor och dagar, men åren är ofta bra infallsvinklar för att se, förstå och ha hjälp av periodisk utveckling.

Det kan ge förbluffande insikter när du ser bakåt men också förbättrad framförhållning. Förhoppningsvis också funderingar över samspel och synkronicitet i livet. Kanske större medvetenhet om vad livet kan vara.

Din Livsväg, dvs hela ditt födelsedatum sammanslaget till ett dubbel/enkel-siffrigt tal, ger en god bild av de "energier" du kan behöva lära dig förstå och använda på ett insiktsfullt och balanserat sätt under livet. De säger även en hel del om din personliga karaktär.  Din födelsedag kan också ge en hel del information om din personlighet. 

Bokstäverna i vårt namn översätts i numerologin till siffror och bildar den djupaste källan till kunskap om våra personliga resurser och kvaliteter i detta liv. Vi delar upp dem och ställer samman bokstäver/siffror på många olika sätt men det krävs alltför stort utrymme för att jag här ska kunna ge givande information utifrån det, så jag hänvisar till min senaste bok "Numerologi i vår tid".