Personlig tolkning

Det grundmaterial som används för numerologiska beräkningar och tolkning består dels av:
födelsedatum år-mån-dag (i Sverige kan vi även se på de fyra sista siffrorna i folkbokföringsnumret)
dessutom:
bokstäverna i födelsenamnet vilket betyder det första hela namn (förnamn - ev. mellannamn - efternamn) som nedtecknas officiellt, dvs. i folkbokföringen. Varje bokstav är viktig och översätts till en siffra. (En välutbildad numerolog har även lärt sig förstå bokstäver och siffror utifrån deras form genom fördjupad symbolkunskap) Utöver födelsedatum och födelsenamn, vilka alltså bildar den egentliga grunden, kan även adoptionsnamn, giftonamn, smeknamn, samt egna officiella namnändringar jämföras som viktiga komplement.

Jag vill påpeka att den information jag (eller någon annan) kan ge på nätet tyvärr blir mycket ytlig och generaliserande. Riktigt numerologiskt arbete sker alltid på en personlig individuell nivå. För att få fram seriös information är det nödvändigt med en grundlig tolkning och det kräver kunskap, detaljinformation och analys.
En numerolog fördjupar sig i talens arketypiska världar samt bokstävernas kvaliteter och jämför via olika uppställningar en stor mängd tal- och siffer- kombinationer för att se hur de samverkar och vad som framgår ur olika synteser. Nyckeln här, utöver kunskap, är som i allt esoteriskt arbete intuitiv öppenhet, tid och träning.

(Om du hört människor säga att de är "en 3a" eller "en 9a" kan jag bara säga att sånt tänkande inte finns inom seriös numerologi. Varje människa har massor av viktiga siffror och alltså många talarketyper som kan användas för att beskriva och hjälpa henne i utvecklingen. I ett numerogram är mellan trettio och fyrtio tal aktuella och ska jämföras i olika konstellationer. Dessutom tolkar vi alltid dubbeltal och trippeltal vilket ger en komplexitet som inte framgår när man bara talar om enkla siffror)

För mer kunskap hänvisar jag i första hand till böcker och om man vill gå vidare, till kurser och utbildningar. Tyvärr kan man aldrig enbart läsa sig till esoterisk kunskap, man får den genom träning och personlig erfarenhet och den tar tid.

Konsultation och etik

När man arbetar med konsultationer är den personliga utvecklingen av mycket stor betydelse. På grund av vårt mänskliga värderande förhållningssätt till omgivningen (vi tycker något hela tiden) och vår utmaning att projicera på omgivningen sånt som finns i vårt undermedvetna, är självinsikt och självdistans nödvändiga. Utan det kommer konsultationen säga mer om tolkaren än klienten. Att ha reflekterat över och arbetat med sitt inre både på psykologisk och andlig väg är en förutsättning.

Vid numerologiska och astrologiska konsultationer samt när man konsulterar medier och klärvoajanta, tillkommer ibland ett element som vanligen inte finns i terapier, nämligen att vissa klienter kan uppfatta informationen som något "övermänskligt", något oåterkalleligt som inte går att ifrågasätta. 
Det ställer extra etiska krav på tolkare/förmedlare att undvika såna situationer. Det krävs både att tolkaren tydligt uttrycker att informationen i en tolkning alltid blir subjektiv samt att han/hon arbetar utifrån ett genuint, medvetet plan. Och det kräver i sig mycket personligt arbete.

Upp