År 2019

Numerologiskt år  12/3 

 

Vi befinner oss fortfarande i den konsekvensernas period som speciellt kan definieras av åren 2017-2020. 2019 synliggör idéer och tankar som initierades 2017

 

År 2019 aktualiserar främst av allt den psykologiska aspekten av talet 3 (12/3) samt 3e chakrat med vårt förhållningssätt till dess energier på 2000talet

Talet 20 (i 2019) pekar på vad vi har att förhålla oss till och visar på konkreta gränser. Vad vi konkret har att förhålla oss till nu är förstås den globala situation vi skapat. Här finns alltså en naturlig karmisk aspekt av handling och konsekvens som formats under 19 (1900talet) och tidigare.
Vi har kvar 1an i 2019 med utmaning att inte fastna i egot utan kunna se andra som lika mycket värda som vi själva. Men också  fortsatt möjlighet inse hur vi (medborgarna) kan använda 1-energin positivt i 2ans scenario. Hur vi behöver nyttja vår egen kraft, vilja och vårt mod.

Allt fler har under 2018/11/2 vågat öppna sig för insikten om de enorma globala problem som är gemensamma för oss alla. Många börjar på allvar fundera över vad vi själva, genom vår livsstil, kan göra åt dem.
2018 blev också året då vi kunde lära oss vad det är att "göra en Greta", något som förhoppningsvis berört oss alla och som vi inte bara ska beundra utan framför allt inspireras av. Vi fick höra att man inte nödvändigtvis behöver hysa hopp för framtiden men att man måste agera för själva livets skull. Vi fick chans inse att visdom inte kommer med åldern utan är något djupt i oss alla som vi behöver lyssna till. Vår erfarenhet och vårt intellekt fick stå där med skammen när det rena, unga, sunda förnuftet fick ta plats i den stora världen. Året vår medvetenhet och vårt andliga uppvaknande synligt tycktes ta fart.

 

År 2019/12/3 förväntas vi nu själva gå från att vara tyckande publik till att träda fram som kreativa, genuina aktörer på livets scen. Men det kräver att vi vet vilka vi är, vad vi vill och att vi är villiga att agera som mogna, ansvarsfulla individer.
Visst är vi väl mogna individer som tar ansvar för våra liv? Ja frågan är väl om vi fungerar så i praktiken. Särskilt med tanke på de omständigheter vi själva försatt oss i. Att vi inte tar ansvar för våra barns och barnbarns framtid insåg vi väl egentligen redan innan Greta påpekade det. 

2019 är ett år att fundera över, och kanske ifrågasätta, varför jag gör som jag gör.
Det finns så mycket "alla andra" och ”så gör man ju” att vi behöver stanna upp och fundera på vem som är ”man” och vilka som är "alla" och vem som är jag och vems vilja som styr.
2019 är inte ett år för döda fiskar som flyter med strömmen och inte heller för lämlar som springer med massan. Det är ett år att i glädje aktivera den egna viljan, den djupare meningsfulla viljan.

2019 är ett år för självkännedom (3) och självinsikter!
Dags att ta fram det kraftfullt genuina i oss så vi kan uppleva oss helt och fullt levande.
Vi behöver låta vår inre eld (3) brinna genom naturlig viljekraft för annars kommer vi automatiskt uppleva oss som offer för omständigheterna eller ödet. Vi behöver också bli mer medvetna om vår livsenergi, vår prana, för att bli starkare och orka mer när vi vill mer.
Vi har alla en enorm potential, men behöver vara medvetna om den och är för det tvungna ta chanser och risker och våga bli sårade i livet. 
I ”A Course in Miracles” står det ”Kan du inte se att all din inre misär kommer ur den märkliga tron att du är kraftlös”

De flesta av oss vågar inte använda sin fulla kraft och det kan bero på ansvaret det medför. Så länge vi håller fast vid att vi på något sätt alltid är offer och har något att skylla på slipper vi ta ansvar för vår situation.
När vi tar ansvar för vad vi vill kan vi ju inte gömma oss bakom åsikter och tyckande utan blir tvungna stå till svars både inför oss själva och andra. Och visst är det jobbigt!
Men känslan av personlig kraft är nödvändig när vi nu behöver agera som vuxna. Vi behöver självaktning och självacceptens och kunna hysa tillit till vår egen förmåga. Vi behöver  träda ut i världen.

Karin Boye har skrivit om vår längtan att få kasta skyddet och möta livet på riktigt i ”Jag vill möta livets makter vapenlös” Det är den som börjar: ”Rustad, rak och pansarsluten gick jag fram - men av skräck var brynjan gjuten och av skam.”  Den rustning vi bär som vuxna gör att vi hindras i vår egentliga, djupare vilja och den gör oss helt beroende av förnuftet. Men vi är faktiskt både irrationella och oförutsägbara, på gott och ont, precis som tillvaron själv! 

Vad händer med oss när vi växer upp? Vart tar vår ursprungliga kraft, äkthet och spontanitet vägen ?
Det är nödvändigt att vi på ett plan är samma barn som var fyllt av naturlig kreativitet och framtidstro annars förlorar vi inte bara förmågan till den utan också öppenheten för det irrationella och de mirakel vi behöver utföra!
2019 är naturligtvis också, med utgångspunkt i detta, barnens och ungdomens år! Nu behöver vi inte enbart tänka på barnens framtid och deras åsikter om den och oss utan det är dags att lyssna till barn och ungdomar och förstå att vi där har en orörd källa till visdom och klokhet. Kanske inse att vi inte alltid blir klokare av erfarenheter, åtminstone inte i praktiken. Det är faktiskt deras väld vi förvaltar.
Tack och lov har vi möjlighet att vakna upp, se att kejsaren är naken och "göra en Greta!"

 

Talet 19 har att göra med möjligheten att förstå människan som helt väsen, alltså både kropp, själ och ande samt att kunna se oss som ett helt, dvs att vi alla tillsammans bildar en mänsklig helhet/enhet. 

1+9 blir 10/1 och står för en ny kraftfull start.
2019 kommer med optimism och framtidstro även om vi både bär med oss problemen och kommer hamna i nya. Det är ett år fyllt av kontraster (1-9) 
Ett år att leva som vi lär och inte bara av ord och åsikter. Vi ska utveckla självkänsla men undvika egoismen och självöverskattning samt överentusiasm. Överentusiasm betyder att vi ska akta oss för att tro att "det fixar sig" så vi genom splittring eller passivitet missar möjligheterna att aktivt engagera oss för en bra framtid och goda lösningar. Vi behöver nämligen alla vara med och fixa.
2019 kan symbolisera sista klangen av 1900talets känsla av oövervinnlighet och gränslöshet med uppgång och fall då egot fick gå före visheten. Den typen av energi återkommer inte.

År 12/3 står för eld och vulkaniska krafter. Då behövs vilja som hjälper oss nyttja dem och intellekt som ger svalka åt känslorna. Starka, djupa känslor och åsikter kommer genomsyra året. Det är stor energirörelse och expension på gång. Kommunikation, entusiasm, kunskap, äventyr, publicering, resor, både yttre och inre.
Men här finns också längtan efter att uppleva mer mening. 12 etablerar ordning på ett generöst och hjälpsamt sätt. Det kan kanske hjälpa oss se möjliga vägar att finna lösningar för både smärre och globala problem.
3 har också att göra med allt liv och allt levande på jorden, ja med själva livet och vår förståelse för dess helighet och värde.
I mina Symbolkort från 1990 står på kort 12: Se situationen ur en annan vinkel och något nytt kan komma ur det ljus som går upp!

Optimism är som sagts en viktig del av årets energi men dess baksida är negativitet och depression som också kan kräva utrymme. Här finns sorg, destruktivitet, skuld och cynism. Vi behöver kunna resa oss i glädje även med sorger och problem, känna att inget ska slå ned oss helt detta år. Förstärka vänskap, kreativitet, självkänsla, sanning och mod!
Det är bra med en optimistisk attityd men den måste vara verklighetsförankrad. Till viss del attraherar vi det vi förväntar oss men det gäller även vårt omedvetna så det är viktigt med genuina framtidsvisioner. Nu är det inte läge att fejka, låtsas eller bara hoppas utan det krävs sånt som känns meningsfullt och är sant från grunden. Just det är faktiskt en del av det radikala nytänkandet.! 

Det blir allt omöjligare leva i patriarkatets och machokulturens tid när den positiva sidan av "det kvinnliga" behövs för balans och planetens själva överlevnad men under 2019 finns mindre utrymme för "det kvinnliga" än under 2018/11/2 och kampen kan behöva bli starkare. Under 2020/4, med sin konservativa ton, än mindre. Därför behöver vi nu finna nya kreativa infallsvinklar till balans mellan den manliga och den kvinnliga aspekten av livsenergin. År 12/3 kan nya idéer och nytt engagemang komma att initieras av män.

Året börjar med januaris månad 4 som sätter tonen för tre intensiva månader. Januari bjuder segt motstånd och kräver insatser men grundlägger något, februari kommer med en föränderlig och ganska aggressiv ton. Bra vara medveten om det så vi kan hålla in våra hästar när det behövs. Mars skapar på inget vis sämja och utmanar oss att se på vår attityd till vad som egentligen är viktigt i våra liv. Var finns våra värden? Kan bli tankar kring livet kontra tingen.
Vidare hänvisar jag framöver till uppdateringarna av varje månad!

 

Visst vill fortfarande många av oss leva kvar i 1ans gränslösa, omedvetna 1900tal, inte behöva tänka efter så mycket, kunna flyga ner till Barcelona över helgen, eller till spännande länder betydligt längre bort....finns många självklara rättigheter man inte kan ta ifrån oss .... vi lever ju i ett fritt land... Man kan inte alltid tänka på klimat och miljöförstöring, energi, återvinning och kretslopp?.... utrotningshotade djur som man bara läst om och översvämningar man bara ser på tv. Nån måste väl kunna fixa problemen med all vetenskap som finns idag.
Det är faktiskt oerhört lätt att lura sig själv att allt är "som vanligt" så länge mycket omkring oss fortfarande verkar vara som förr. Och vi människor är psykologiska mästare i självbedrägeri.
Jag önskar oss alla innerligt ett gott "Gretas år" 2019

 

Liten "symbolikhandbok" speciellt för denna tid:
Talet 1 är yang och står för det manliga, idéer, tanke, medvetande, snabbhet, utveckling framåt. Men också pionjäranda, entusiasm, ego, ledarskap, och dominans. Svårighet känna in mot omgivningen och egot utvecklas lätt till egoism och uppfattningen att de egna idéerna är de enda rätta. 1an utgår från sig själv och kan lätt bli auktoritär.
Talet 2 är yin och står för det kvinnliga, mörker, känslor, förverkligande, konsekvens, här och nu. Kan vara inkännande, lyhörd, empatisk och se till sin nästa.  2 står för relationer samt anpassning och behov av flexibilitet. Behöver kunna sätta tydliga gränser.
Men 2 jämför alltid med något annat vilket kan bli till osäkerhet, söndring och upplösning. Och kan bli till extrema känslor och rädslor och skapa negativa projiceringar som skydd. Och vidare hat, mobbning, förföljelse m.m. 

 

 

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

Texter som fortfarande gäller och ligger kvar:

Det omöjligt att leva på samma sätt som under 1900talet. Vi lever nu i konsekvensernas tid och visst kostar det på att tänka om, men nu finns inget alternativ.  Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. Våra tidigare reaktioner och sätt att agera fungerar inte i detta nya energiscenario. Det påminner om Einsteins ord om att vår tids problem inte kan lösas med hjälp av samma tänkande som skapade dem.
Vi som lever i detta behöver nytänkande och nya förhållningssätt eftersom de gamla inte fungerar. Ekonomiska strukturer är nu helt annorlunda, miljömässiga möjligheter är annorlunda, politiska scenarion är annorlunda osv.  Flexibilitet är nödvändigt. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom att lära oss allt som är meningen med den. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp