År 2021

Numerologiskt år  5 (el. 41)

 

Visst är vi fortfarande i den konsekvensernas tid som definieras av åren 2017- 2025 och visst var år 2020 de dramatiska omställningarnas år. Bron från det gamla till det nya, den som når in till 2025 och till viss del, sträcker sig ända in på 2050-talet. Men 2021 har en kvalitet av nyhet och förändring som vi erbjuds ta tag i och bygga framtiden utifrån! Så nu är möjligheterna mer beroende av vår attityd!!

Talet 20 pekar, som jag nämnde förra året, på de konkreta gränser man har att förhålla sig till. När det gäller oss nu är det förstås den globala situationen. I bakgrunden finns en naturlig karmisk aspekt av handling och konsekvens som formats under 1900-talet. Den har förstås startat långt tidigare när vi människor började agera i motsättning till naturens djupaste lagar.
Men 20 kan också peka på att vi alla hör samman och hur viktigt det är med sammanhållning och en kollektiv ansvarskänsla. Att vi alla drabbas när något stort sker har vi ju fått upp ögonen för om vi inte insåg det tidigare.
Det gäller verkligen att samverka för att skapa en hållbar värld och kunna samverka både i stort och smått över en massa olika gränser och åsikter. 
Talet 20 i 2000-talet står ju för vår nya tid och verklighet men 20 i -20-talet varar bara ett decennium. Det som nu först ändras är olika aspekter och möjligheter inom det. Först ut är 1an i 2021 den första gnistan av ljus och kraft.
Men den kommer samtidigt att skapa en stark spänning mellan individualism, oberoende(1) och ansvar, tankar på omgivningen (2).
Vi behöver bli medvetna om att det krävs ett kollektivt ansvarstagande och att alla våra handlingar har konsekvenser. Inse att vi alla är små delar av livet på vår planet, inte bara av en kultur, ett land, region, stad eller by. Lita till oss själva, till vår inre kraft, så självkänslan kommer i balans och vi kan ha bättre relationer till andra som inte tycker som vi eller tillhör "vår grupp". Det förakt för oliktänkande som vällt fram på nätet under senaste året behöver saneras av förändringens vindar. Det är inte farligt att ha olika åsikter, det är faktiskt naturligt eftersom vi alla är olika och till och med friskt att föra fram sina åsikter i denna tid. Men min åsikt måste inte eliminera din, eller tvärtom, vi kan tycka olika utan att kränka varandra. Visst har sårade egon svårt med den känslomässiga balansen men i denna tid behöver de få ta igen sig. Samverkanstankar, från vår djupaste vilja, kan kanske långsamt släppas fram för att prioriteras.

År 2021/5 kommer med en öppning, en ljusspringa, en ny möjlighet att våga ta tag i den situation vi alla befinner oss i. Nej det kommer inte gå fort och pandemin kommer nog inte släppa sitt tag så snabbt som vi önskar. Första kvartalet ser kärvt ut vad gäller den i världen.

Talet 5 står för kommunikation, förändring, frihet, osäkerhet, flexibilitet och det oförutsägbara. Visst låter det spännande. Vår digitala kommunikation kommer nog föresten fortsätta i lika hög grad framöver som under 2020 fast med ökande problem. (2-5)
Livet är helt enkelt osäkert. Även med alla skydds och trygghetsanordningar vi skapar. Trygghet är något i vårt inre. Vi kommer behöva minnas det nu framöver.
Nytänkande, nya idéer, innovationer. Miljöreformer på grund av ökande klimatkriser behöver prioriteras. En större mental öppenhet än på länge är möjlig och den är användbar för oss alla......

Förra året beskrev jag med ord som begränsningar, restriktioner och uthållighet. Ingen kan ha missat när de kom. Kanske kan vi emellertid se att något positivt även kommer ur det som mest var katastrof. Somliga som arbetat hemifrån har skapat en ny livsstil som de gillar. Vi har lärt oss ta bättre vara på våra närområden och lära känna vårt eget land bättre genom nya semesterformer. Kanske är det inte alltid nödvändigt att "komma bort". Nyttigare vanor har nog många skaffat för att stärka immunförsvaret även om somliga kanske blivit mer stillasittande. Att umgås utomhus blev en nödvändigt för många av oss men visade sig vara ett allt trevligare sätt att leva. Många 70+are fixar äkta utemiddagar i bara några plusgrader numera för att kunna träffa vänner eller släktingar. 
Nog kan vi ha lärt oss en del, både om livet och oss själva. Kanske mognat, tvingats "landa" när vi begränsades i det yttre. Det finns en ny användbar "bas" både i världen och oss själva efter 4året.
Många begränsningar och utmaningar finns kvar och vi ska inte försöka blunda för dem men de bör inte längre göra oss förkrossade eller förlamade. Vi har en planet att arbeta för. Nya positiva visioner och innovationer för klimatet kommer vara bland det viktigaste så länge vi finns.
2021 kommer uthålligheten att behövas ett bra tag till innan kraften, visionerna och ett resursstarkt "vi kan - vi vill - vi ska" kan ta vid. Men kraften både kan och ska börja ta vid när vi har en 1a med oss (2021). Det kommer förstås också betyda mer aktivism och social oro, särskilt där pandemin slagit ut stora delar av den personliga ekonomin.

Vi befinner oss definitivt i en ny början, om än en rätt klen sådan. Många inser ännu inte nödvändigheten av personliga förändringar. Vi behöver alla inse att vi själva är med och skapar framtiden och måste släppa taget om en hel del för att ge plats åt något friskare, mänskligare och beständigare. Vi får helt enkelt stå ut med rädslan, saknaden av det gamla vardagliga och osäkerheten. Frestelsen är väldigt stor att försöka stanna kvar i det liv vi känt som fortfarande kan verka tryggt. Men hur mycket mer behöver kollapsa i vår värld för att vi ska ändra våra vanor och visioner? Inget gammalt tryggt finns längre när vi sen står i de ekonomiska efterdyningarna av en pandemi och mitt i eskalerande klimatkatastrofer. 
Framtiden är ny och okänd. Skrämmande kanske men spännande. Den är inte bara möjlig för den är redan här men måste konstigt nog samtidigt skapas av oss dag för dag. Utvecklas långsamt bit för bit. Skapandet är nu vårt jobb genom öppenhet, längtan, visioner, mod och envishet. 1an i 21 står alltså för den kraft som behövs och ska växa sig stark i och genom oss. Genom vår vilja till liv. 

Upplevelsen av begränsningar kommer som sagt fortfarande skapa kamp och många olika typer av motstånd och uppror. Nu först i början av 2021 men det är en riktigt guppig väg vi har framför oss ett antal år och det kommer behövas olika typer av "kamp" för alla förändringar som krävs.
Engagemang och kamp kanske är olika svar på vårt inres djupa längtan efter mening. - Har jag fötts till den här tiden för att vara åskådare eller finns det en mening med att just jag är med på detta tåg? .
Kanske behöver vi nu verkligen uppleva att vi är "vår tids och vår världs hjältar och mirakel" och helt sluta vänta på någon eller några andra.
Förhoppningsvis har vi på något sätt genom 2020  lyckats vakna upp och kan inse att det är bra att fundera över vad vi gör av våra liv. 
Det kan finnas så mycket att arbeta och kämpa för. Till exempel en framtid på och för den här planeten.
Nu är inte längre frågan om vi vill ta tag i planetens miljömässiga, ekonomiska och sociala problem utan hur vi bäst går tillväga. 

Gurus, andliga lärare och hjälpare har tiderna igenom påmint oss om att vår "inre misär" kommer ur tron att vi är både maktlösa och kraftlösa. Så känslan av personlig kraft är nödvändigare än någonsin när situationen nu kräver att vi agerar som vuxna människor. Från vår innersta vilja och vårt samvete. 
Vi behöver påminna oss om vår enorma mänskliga potential. Behöver meditera, göra yoga, vara i naturen, vara kreativa, samtala med varandra och våga känna samhörighet även med dem vi inte står nära för att på naturligt sätt kunna uppleva den verkliga styrkan i oss.

Tredje chakrat som varit i fokus i många decennier nu genom terapier, yoga och personlig utveckling har understrukit vår egenmakt och vi utmanas nu ta vara på den kunskap vi har om elden i oss. Den inre viljans eld som kan befria oss från självdestruktiv passivitet och att  tycka synd om oss själva för att istället våga ta ansvar för våra liv. Ju mindre tid och kraft vi lägger på våra sårade egon desto mer kraft frigörs för positiv handling.

Både negativitet, ilska, skuld och depression kan definitivt alla kräva utrymme (under 2orna) men bör allt mindre hindra oss leva hoppfulla, meningsfulla liv som gör skillnad både för oss personligen och världen. Vi behöver hitta egna vägar att bygga upp oss både mentalt och emotionellt för att kunna uppleva glädje även i problem och sorger, inte tro livet måste vara lätt utan våga se och känna det som är. Det är väldigt viktigt att våra ambitioner och förhoppningar är verklighetsförankrade, att vi inser att de kräver både arbete och "uppoffringar", annars stannar det vid förhoppningar och det är inte vad världen behöver.
Vi är världen. Världen behöver oss och vi behöver världen. Både vår individualism och vårt kollektiva ansvarstagande måste nu få plats i vårt sinne.

Året börjar med ett utmanande kvartal. Här behövs uthållighet samtidigt som det nya får börja växa i bakgrunden. Med Maj (månad 10/1) kommer vi in i en stark progressiv energi och den bör blomma ut så vi kan uppfånga dess fräscha doft av hopp och styrka. Viktigt att vi är med och upplever energierna och fyller dem med allt positivt vi kan. Dock inget alltför impulsivt eller oövertänkt, det finns inte tillräckligt med stabilitet i årets energier för det än. Viktigast se framåt. Ta vara på senvår och försommar så mycket det går. Det finns mycket att bearbeta sen och juli kan nog vara rörlig men kring oktober bör energierna vara mer kraftfulla, på gott och ont i och för sig, men pandemin bör kunna få vila (eller somna in allra helst förstås) Nya bra utmaningar kommer nästa vinter när vi flexibelt har jobbat vidare på våra visioner......

 

 

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

Text som fortfarande gäller och ligger kvar:

Det fungerar inte längre att leva på samma sätt som under 1900talet. Vi lever nu i konsekvensernas tid och egentligen en helt ny "tidsålder" från och med 2020. Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. 
Vi som lever i detta behöver nya förhållningssätt. Ekonomiska strukturer är nu annorlunda, miljömässiga möjligheter är annorlunda, politiska scenarion är annorlunda osv. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Men det finns inget enkelt med den. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom kunna förstå mer. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp