År 2020

Numerologiskt år  4 (40)

 

Vi befinner oss fortfarande i den konsekvensernas period som speciellt kan definieras av åren 2017-2020-2025. (år 1-4-9 )
År 2020 inleder ett nytt decennium och vi kan kalla året brobyggandet (4) in i framtiden även om sönderfallet ingår. Det är omställningarnas år. En tid med händelser och situationer som kräver nya förhållningssätt och ger möjlighet till helt nya lärdomar. En period som i förlängningen sträcker sig in på 2050-talet.
Många kan redan på personligt plan ha känt av den "nya verkligheten" med genomgripande händelser (eller känslor) under december 2019 - januari 2020. 
Vi har nu i januari energier, situationer och händelser vi kan beskriva som "det nya normala".

Nu gäller det att samverka för att skapa en hållbar värld som kan ersätta den dysfunktionella. Gäller att se vad vi har, se våra resurser (både personligt och i världen, på planeten) och uppskatta det. Sen se vad vi måste släppa för att kunna bygga något hållbarare och beständigare.

Talet 4 som är den numerologiska siffran för året, står här för ordning, allvar och seriositet men även uppbyggande från grunden, från de minsta detaljerna och gräsrotsnivån (2) till de stora strukturerna i världen.
Här behövs totalt nytänkande och 4an erbjuder lyckligtvis möjligheter till djupare insikter.
Nu behövs extra ansträngning och uthållighet och vi får räkna med begränsningar och restriktioner. Upplevelsen av begränsningar kommer inom olika områden både kunna skapa ökad frihetskamp och olika typer av motstånd och uppror. (definitivt så när årssiffrorna är 2or)
Vi har emellertid möjlighet att förändra och skapa nytt, att uppleva genuin ansvarskänsla istället för att längta ifrån besvärande begränsningar. Vi kan svara på vårt inres djupa längtan efter mening genom eget engagemang. Vi skulle till och med kunna uppleva att vi själva är "vår tids och vår världs hjältar och mirakel" istället för att vänta på några andra.

Nu formas ju 4an här av 2020, två 2or och till och med två 20tal vilket kan skapa både fastlåsthet och spänningar.
Talet 20 pekar i den äldsta talsymboliken på konkreta gränser. Vad man konkret har att förhålla sig till. När det gäller oss just nu är det förstås först och främst den globala situationen. Här finns en naturlig karmisk aspekt av handling och konsekvens som formats under 1900talet och tidigare.
20 kan också peka på sammanhållning, att vi Alla hör samman.
Det har synliggjorts under 2019 ("Gretas år") då vi gräsrötter inspirerats att aktivt ta itu med världssituationen mer konkret. Kanske har vi med barnets/ungdomens oförstörda blick sett att kejsaren är naken, att det pågår en slags låtsaslek i världen. Kanske har vi lyckats vakna ur "Mayas dimvärld" och insett var och vad vi människor egentligen är. Funderat över vad vi gör med våra liv och vår planet. Blivit redo att växa upp och ta ett helt nytt ansvar och inte bara skylla på "dem som har makten" ? När makthavarna inte längre har möjlighet (makt, vilja) att hjälpa oss (av många olika orsaker) krävs helt enkelt att vi tar betydligt mer ansvar för vår situation och våra resurser. Och att vi bestämmer oss för vilken typ av resurser vi prioriterar och tror kommer vara hållbara.
I och med 2020/4 är inte frågan om vi vill ta tag i planetens miljömässiga, ekonomiska och sociala problem utan hur vi bäst går tillväga. Vi har fortfarande valmöjligheter men de ligger nu på annat plan än förra året. 
(parantetiskt kan sägas att Asien och framför allt Kina ses som 2, och blir mer synligt, i relation till USA och Europa som står för västvärldens 1aktighet)

I ”A Course in Miracles” står det ”Kan du inte se att all din inre misär kommer ur den märkliga tron att du är kraftlös." Känslan av personlig kraft är nödvändig när situationen nu kräver att vi agerar som vuxna, mogna människor. Att våga agera från sin innersta vilja, sitt samvete, med engagemang.
Vi behöver vara medvetna om vad det är att vara människa, medvetna om vår enorma andliga och mänskliga potential och makt. Vi behöver meditera, göra yoga, vara i naturen, vara kreativa, leka och skratta, samtala med varandra och våga känna samhörighet även med dem vi inte står nära, för att uppleva den verkliga styrkan i oss.

Tredje chakrat som varit i fokus i många decennier nu genom terapier, yoga och personlig utveckling har understrukit vår egenmakt och det är hög tid att ta vara på den kunskap vi har om elden i oss. Den inre viljans eld som kan befria oss från självdestruktiv passivitet och att  tycka synd om oss själva för att istället våga ta ansvar för våra egna liv. Ju mindre tid och kraft vi lägger på våra sårade egon desto mer kraft frigörs för positiv handling.
Elden omfattar både känsla och intellekt. Att kunna känna elden i oss och även "våga känna helig vrede" men låta den omformas och användas till positiva handlingar.   
Men för det behöver vi vara HELA (jmf Yin - Yang symbolen) och för det krävs att vi accepterar oss själva som vi är. "Med vårtor och allt" som uttrycket lyder på engelska, vilket då kan inkludera vår "skugga".
Skuggan står för undertryckta och förnekade egenskaper och är alltså inte särskilt populär... men ger tyvärr enorma avtryck i våra liv.
Det var C. G. Jung som introducerade den för bättre förståelse av vår komplexitet. Han menade att vi i viss mån behöver släppa in skuggan i vårt medvetna för att inte projicera den på andra i omgivningen. (vilket leder till fördömanden, hat, aggressioner, förtal m.m.)
Man kan förenklat säga att vi alla både har ljus och mörker i oss. Vi är alla delar av det kollektiva psyket och det är viktigt att kunna acceptera det.
Idag är skuggan en självklar del i personlig utveckling och sägs ha blivit mycket populär de senaste decennierna. Knappast förvånande under 2000-talets 2a som kan ta fram det underliggande, falska, dolda.

Talen 2 och 20 står också för stark längtan efter harmoni och kärlek, att kunna känna änglarnas vingar omsluta en och höra dem viska i vårt sinne. Att glänta på dörren som varit stängd till magi och mirakel i våra liv. Kanske slutligen inse att vi själva är helt fantastiska mirakel som har enorm makt att skapa, likaväl som förgöra. 

Negativitet, destruktivitet, skuld och depression kan alla kräva utrymme men bör allt mindre få hindra oss leva positiva, meningsfulla liv som gör skillnad både för oss personligen och världen. Vi behöver kunna uppleva glädje även i problem och sorger, inte tro livet alltid ska vara lätt utan våga se och känna det som kommer.
Det är mycket viktigt att våra ambitioner och förhoppningar är verklighetsförankrade. Tiden kräver sånt som är sant och genuint från grunden (4). 

Våra sifferarketyper är otroligt komplexa
Talet 2 är yin och står för "det kvinnliga" och för relationer och känslor. (Det kvinnliga finns alltså i alla människor, liksom det manliga) Det står för mörker, död, det okända, rädslor och konsekvenser. Sett ur en annan vinkel till exempel för resurser, både ursprungliga och skapade.
2 kan vara inkännande, lyhörd, empatisk och se till sin nästa. 2 kan vara anpassningsbar och flexibel och behöver därför kunna sätta tydliga gränser för att inte falla in i negativt beroende. Olika typer av beroende synliggörs under 2orna.
Två är även jämförelsen vilken kan upptäcka ojämlikheter (metoo (2) kan få kämpa hårt under året) men även skapa osäkerhet och bli till falskhet och söndring. Kan leda till extrema känslor och djupa rädslor vilka skapar negativa projiceringar som skydd! Och vidare hat, mobbning, förföljelse m.m. Alla 2000-talets typiska "troll" alltså. 

Året 4 med sina inneboende 2or visar på enormt olika energier. 4an bygger upp här och 2an kan rasera. Kanske kan vi förstå att de är symboler för själva livet. Vi föds, lever och dör. I indisk tradition har man krafterna (gudarna) Brahma, Vishnu och Shiva som skapar, upprätthåller och förstör i en ständig process i den skapade världen. Kanske kan vi säga att livsprocessen är extra tydlig i vår tid, åtminstone genom dess sifferenergier. Då blir det också viktigt vara medveten om den. Att leva medvetet här och nu, uppskatta livet och tacka för varje dag. På så sätt får livet större värde för oss, eller kanske vi upptäcker dess egentliga värde på nytt sätt. 

Året börjar med januaris förändringsmånad 5 som sätter hjulet i rullning, ruskar om och för oss direkt in i det som ännu ingen sett. Det som är "det nya normala". Månaden sätter tonen för åtminstone första kvartalet. Redan från januari är det bra försöka påverka sitt eget liv genom att vara aktiv och verkligt sann och genuin i det man vill och gör. Situationer kan vända upp och ner på det vi sett som normalt eller status quo.
Slutet av månaden leder oss än mer in i det nya och det är gott om vi kan möta andra i både glädje och ansvar för februari kan sen ha mycket att göra med människor i vår omgivning och hur vi samverkar på bästa sätt.
Mars, som numerologiskt är månad 7, har en ton av rensning eller rening och i slutet av månaden finns ett slags litet glapp till april (8) då det blir övergång till ett nytt plan igen.
April kan komma med positiva innovativa krafter men 4an och 8an har vanligen inte så lätt att samsas så vi får kanske räkna med att bägge (parterna, energierna) sätter ned foten och stångas och vill ha det på just sitt sätt. Personligen kan vi försöka nyttja den kraft som finns i energin just då.
Maj (9) har en öppen spridande energi som också symboliserar "massorna" och vi bör förhålla oss så öppna som möjligt. Här kan det vara bra att tänka över vad vi skulle kunna släppa av inre och yttre saker i våra liv. Många vill förändring i världen men väldigt få av oss är villiga att offra något.
Juni (10/1) kommer med nya utmaningar som vi på personliga plan skulle kunna använda till att komma igång med sånt vi gärna vill se mer av i våra liv.
September (månad 4 i år 4) kräver insatser och uthållighet och det är bra att förbereda hösten på det sättet.
Oktober (5) kommer med en första ton av nästa år (5) och vi får nog vara anpassningsbara.  Under november (6) kan det finnas mycket praktiskt att ta tag i.
December som är månad 16/7 kan föra med sig oväntade händelser och situationer som ger genljud till nästa år och kanske mycket längre. Veckan före jul och speciellt kring den 16e verkar energierna starkt föränderliga. 
Sannerligen ett spännande år för att leva helt och fullt, med både känsla och intellekt och tillit sin egen kraft.

 

Läs gärna mer om talet 2, vår tids tal

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

Text som fortfarande gäller och ligger kvar:

Det fungerar inte längre att leva på samma sätt som under 1900talet. Vi lever nu i konsekvensernas tid och egentligen en helt ny "tidsålder" från och med 2020. Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. 
Vi som lever i detta behöver nya förhållningssätt. Ekonomiska strukturer är nu helt annorlunda, miljömässiga möjligheter är annorlunda, politiska scenarion är annorlunda osv. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Men det finns inget enkelt med den. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom kunna förstå mer. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp