ÅR 2024

Numerologiskt år 2024/8 (el. 44/8)

 

Vi befinner oss fortfarande i en av övergångarna från det gamla till det nya, "den stora transformationen" den som når genom år 2025 (konsekvensernas tid) och till viss del fortsätter in i 2050-talet.
7ans år (2023) brukar börja och sluta på väldigt olika energiplan och avslutningen av 2023 hade verkligen en annan ton än inledningen i mediernas ordval och framtidsbeskrivning. Nu i 2024 fortsätter retoriken med en ny karaktär. 2023/7 beredde vägen för den kraftfullhet och omstrukturering som det "karmiska" 2024/44/8 innebär. Ett oerhört spännande år men det är inget enkelt eller lättsamt över energierna. Sen kommer det som vanligt upplevas på olika sätt av olika människor! 

Låt oss först (vilket jag skrivit många gånger tidigare, jag vet..) försöka inse hur otroligt viktig den här tiden är och ana att detta måste kosta på. Att just vi, här och nu, är mitt i en nödvändig inre omvandling vilket medför yttre omstörtande händelser och förändringar. 
Vi behöver acceptera livet för vad det är, en resa genom olika slags upplevelser och kriser för utveckling. En resa där vår inre tillit ständigt kan, och behöver, växa och fördjupas.
Nu har vi chans att använda de senaste 50 årens "andliga utvecklingsperiod" och ta vara på varenda nanosekund vi känt det sanna livet inom oss. Känt kärlekens kraft. Sett i vårt inre styrkan i lyskraft hos allt levande. Upplevt gemenskap med alltet. Insett att allt är ett. 
I slutet av 70talet kom Gerald Jampolsky med den lilla boken "Kärlek är att släppa rädsla". Titeln kan symbolisera grunden i det enorma uppvaknande till vad det egentligen är att vara människa, som nu sker. 
Men för att verkligen kunna hysa tilltro till oss själva och framtiden behöver vi lita till att vi själva har fantastiska potentialer. Att vi alla klarar mycket mer än vi tror och kan vara i stånd till "mirakel" när vi aktiverar vår djupaste vilja. Vi behöver alla använda vår egen individuella kraft men i ständig samverkan med andra i vår omgivning.
 

Följande tal, arketyper (talen 0-9 ses som arketyper), ligger till grund för årsöversikten 2024, mycket kortfattat:

Talet 44 (20+24) har med form, struktur och begränsning att göra och kräver/skapar bl.a. uthållighet, arbete, disciplin och stabilitet.

Talet, arketypen, 8 (44/8) står idag ytterst för materiellt förverkligande och balans. Enligt de gamla grekerna var det rättvisans tal samt talet för världslig framgång.
Talet har ansetts gynnsamt i många gamla kulturer alltsen det sågs som gudarnas tal hos Babylonierna. Det kan ses som en andra start på en högre nivå.
Vi har talesättet att vara i "sjunde himlen" men i traditionen var det den åttonde nivån som var paradisisk.
Oktagonen symboliserar, med sina två kvadrater, himlen på jorden. Vi kan även jämföra med 8ans båda balanserande klot, dvs. himlen och jorden. Om vi lägger 8an och låter kloten bindas samman får vi en slags  evighetssymbol (i matematiken lemniskata) som både kan symbolisera yin-yang och 2an.
På en nivå finns alltså en samhörighet mellan 2 och 8 men eftersom dessa tal, arketyper, står för väldigt olika kvaliteter brukar man inte framhäva det. Just i år finns em. anledning att uppmärksamma sambandet då 8-året kommer i 20-talet och det krävs en mycket fin balansakt för att energierna ska samverka utan konfrontation. Också intressant att se hur AI ska fungera detta år. AI, numerologiskt 19/10,1, är ju en slags "andra människa" och kan få stor betydelse under 2020talet. Frågan är på vilket sätt?
Talet 8 är än idag högt uppskattat i Kina och från både  Buddism och Konfucianism.
8an kan även ses som symbol för kausalitet, orsakssamband, orsak och verkan. I östlig filosofi kallat karma.
Alla får vi med dessa tankar naturligt ta konsekvenserna av det vi åstadkommit. I stort som smått. Som individer och delar av mänskligheten.
Med tanke på att 8ans element är jord och vi har år 44/8 skulle det kunna betyda än mer aktiviteter i planetens inre men även yttre påverkan på planeten.
Siffrorna pekar mot att miljöarbete kommer att behövas i än större omfattning men det är självklart med tanke på utvecklingen. Å andra sidan kan 24/6 vanligen ge vind i seglen just för sådan positiv utveckling, så vi har alla anledning att göra vad vi kan inom vår egen sfär.
Cancer, 26/8, dvs. forskningen kring den, skulle kunna få nya genombrott detta år. Styrka, mod och kärlek till oss alla som haft, har eller haft/har någon nära anhörig med sjukdomen! Kärlek är att släppa rädsla och kärleken kan bära oss genom glädje, svårigheter och sorg.

Talet 24, vårt exakta år i 2020talet, står ofta för helhet, totalitet. I dagens numerologi tydligare för helande, ansvar, hem och familj, närmiljön samt har även en konstnärlig ton. Den senare kommer säkert också synas eftersom vi ju redan lever i det 21a århundradet (i engelskan framhävs ju det, jmf med det svenska 2000talet) av bl.a. sociala, kreativa, skapande energier. Alla våra sociala medier kan symbolisera det. 

Talet, arketypen, 6(24/6) symboliserar ursprungligen skapelsen och det perfekta. Numera mer: etik, relationer, harmoni, att ta ansvar, hjälpa, råda, hela vad gäller kropp och själ. Alltså till exempel plats för, och behov av, yoga, meditation, terapi av olika slag, fysisk träning, och liknande.
Men 6an kan också bidra till mycket starka åsikter och det kan vi själva kanske behöva se upp med i år 44/8. Tänka en extra gång innan vi låter oss provoceras att skapa strider när det som behövs är harmoni, helande och balans!

Talet 20 (i 2020-talet) pekar (som jag skrivit förr) på de konkreta gränser vi har att förhålla oss till. De blir allt tydligare och snävare. Många ekonomiska. I bakgrunden finns en naturlig karmisk aspekt av handling och konsekvens som formats under 1900-talet men den startade långt tidigare när vi människor började agera i motsättning till naturens djupaste lagar.
Men talet 20 kan också peka på hur viktigt det är med en kollektiv ansvarskänsla och att vi alla drabbas när något stort sker. För det behöver vi lita till vår egen inre kraft så självkänslan stärks.
När 20-talets samhälleliga begränsningar och bristande demokrati möter individens behov och självbestämmandekrav så hamnar vi i allt tuffare situationer. Gäng och våldsorganisationer, med självutsedda ledare, agerar både här och ute i världen. 
Upplevelsen av olika typer av begränsningar kommer fortsätta skapa kamp med olika typer av motstånd, attacker och revolter. "2an" har lätt att övergå till det extrema när den känner sig svag eller trängd, det kan som sagt gälla alla, från gräsrot till Vladimir.
Men eskaleringen kan smyga sig fram och bli en del av vår vardag så vi till slut inte inser att vi behöver reagera och agera. Om vi önskar en bra värld behöver vi konkret verka i en positiv anda. Varje individ är så oerhört viktig nu!! Behöver både uppleva ansvaret för sig själv och som del av det "hela".

 

Alltså ingen ide använda dimmern på omvärlden. Den hjälper oss inte och vi hjälper heller ingen med det. Så länge vi lever i kroppen har vi både en inre och en yttre värld att ta hänsyn till.
Vi behöver den svårfångade kombinationen av känsla och logik om vi nu känner frustration eller möter svårigheter. 8ans år kan kräva en hel del av oss i den yttre världen och det är inte läge för enbart hopp och önskan utan det gäller istället att använda den kraft och det mod vi har.  
Mognad, gott omdöme, ansträngning och tålamod kan vara perfekta verktyg som behövs när omständigheterna tvingar oss vara här och nu. 
Med lite gott omdöme, en gnutta humor och vanligt sunt förnuft brukar dessa saker falla på plats vartefter i 8-året men vi är förstås i 2020talet nu så det kan krävas lite mer. Vi behöver både våga se den yttre verkligheten som den är och samtidigt se igenom den. Då kan vi upptäcka att där i djupen finns den kärlekskraft och ljuskraft som vi är, har och skapar. 
Det är ju vi som är världen. Och vi skapar genom vårt förhållningssätt till livet.

 

Första halvan av 2024 tycks mig numerologiskt kanske något "bättre" än perioden efter augusti. Men vi har mycket stora omvälvande händelser att vänta under våren. Bra att tidigt ta itu med och ta vara på allt som kan stabilisera det man vill. Tänka livsstrukturer och ekonomi men inte minst låta helande (arketyp 6) för både kropp och själ prioriteras. Både för sig själv och omvärlden. Finna ut vad som kan vara mest helande för en själv. Hålla fast vid sina grundläggande värderingar och använda sitt sunda förnuft i allt. Se till att visioner är väl grundade och definitivt inte bara består av förhoppningar och vackra ord. 
Redan januari är starkare energier i rörelse liksom i vecka 7. Övergången mellan mars och april kommer med ny kraft, naturligt eftersom tonen från förra året då försvinner (första kvartalet) och 8ans egen energi tar över. Borde kunna vara en bra kraft men med tanke på att april är månad 4 i år 44/8a kan vi nog räkna med rejäla utmaningar och förändringar, kanske både politiskt och ekonomiskt. Under vecka 13 - 14 kan något starta som fortgår länge under året (det har troligen att göra med händelser från de senaste 6 månaderna.) Några andra perioder som vi speciellt kan uppmärksamma numerologiskt är vecka 16 i april, vecka 20-22 i maj samt vecka 33-35 i augusti. Från vecka 35 kan vi ha ett annat "klimat" att anpassa oss till och kan även konkret behöva nyttja 24-årets helande- och stabiliserandeaspekt.

Länder som till exempel Kina (17/8), Israel (28/1), Palestine (38/11/2), Iran (24/6), Russia (24/6), Ukraina (30/3), USA (5), North Korea (53/8) får vi väl fortsätta följa på nyheterna. Känns viktigt att vi inte blandar ihop folken i världen med deras ledares ageranden, vilket tycks vara lätt hänt! Sunt förnuft, gott omdöme och balans är lika viktigt för oss alla i år. 
EU, en enkel 8a, har numerologiskt inget bra läge i år och inte heller framöver. Organisationen tycks förlora allt mer i kraft.
Flera av de stora länderna i Europa kan börja skaka i grunderna under hösten. Ekonomin är naturligtvis en stor faktor i detta. Vi ser ju redan i vårt land hur åtstramningar drabbar många på olika sätt. Icke desto mindre kommer vi nog se att när många får det sämre ekonomiskt så blir en del mycket rikare i världen. Det är 8ans natur. Liksom uppenbarligen människans.
Året skulle kunna bli en uppväckare till insikt om att livet i sig har det största värdet.
Putin, vars namn blir 26/8, verkar ha kvar mycket av sin kraft trots svåra tider förra året då han tycktes utmanas av alla sina 7or.
Trump, vars namn inte blir 8, skulle nog, trots sina utmaningar, ändå kunna ha vind i seglen då höstens struliga siffror skulle kunna passa just en sådan man ännu en tid.

Första månaden, januari, numerologiskt 9, får alltså en avslutningston. En ton av det som skett under 7året förstås men egentligen avslutningen av en epok. Nu stundar nya tider. Månaden bör, genom vissa händelser, ge en vink om vad som är över och vad som är på gång framöver. Nu får saker och händelser större spridning.
Jag har gjort en hel del slutändringar i texten (blev ju som jag skrev inte klar den31/1)
Tar med det uppmärksammade uttalandet av ministern för civilt försvar, Carl-Oscar Bohlin, från årets Folk och Försvars rikskonferens 7/1. Han sa att det är allmänmänskligt att vilja se tillvaron som man önskar att den vore snarare än den faktiskt är.... men uppmanade oss alla att våga och orka ta in det faktum att kriget kan komma även till Sverige.... att vi kan behöva försvara vårt samhälle och ta ansvar gentemot kommande generationer.

Jag tänker nog att det var ovanlig klartext men innehållsmässigt inget nytt. Vi har ju alla tillgång till mediernas rapporter om vad som händer varje dag i världen (och här på min site har jag ju länge beskrivit den tid vi numerologiskt befinner oss i). Ingen vet vad som konkret kommer ske i framtiden utan vi har många möjliga scenarion. Däremot är det ju uppenbart att stora förändringar verkligen är på gång. Världen är liten idag och ingen har möjlighet att stå utanför det som händer.
Jag tänker också att vi först och främst ska stärka oss mer på inre plan och sen bereda oss på mer av "vanliga"  kriser i vårt sköra samhällssystem. (vi kan t.ex. se på det dygnslånga stoppet på E22 i Skåne nyligen där över 1000 bilar satt fast i kyla och snö och ansvariga myndigheter gjorde alla fel som fanns Mycket farligt för framför allt barn och gamla och säkert otroligt  upprörande och tankeväckande för alla drabbade) Vi kan tvingas ta alltmer personligt ansvar utan så mycket uppbackning av samhällsinstitutioner. Årets 24- och 6-karaktär antyder att vi kan "få möjlighet" att ställa upp mer både för oss själva och andra. Ekonomin i Sverige och världen kan också komma att ändras mycket snabbt.
Tror det är bra att förbereda sig så gott man kan både i det inre (min text går ju alltid ut på det) och i det yttre, på oväntade händelser. 
(Här hos oss på landsbygden har vi t.ex. alltid vattenflaskor stående ifall det skulle bli elavbrott. Elen är skör och mycket kan hända i samhället, så det känns helt naturligt. Extra mat finns också i skåpen ifall det skulle dra ut på tiden och särskilt på vintern t.ex. extra ljus, batterier och bra powerbank. Det kräver ingen dramatik men har lagt grunden till insikten att det snabbt kan uppstå mycket större behov i andra situationer.) 

Februaris 1-månad kommer med en nystart vilken vi själva får anta som en positiv utmaning. Månaden gäller i hög grad här och nu, kraftsamling och gott omdöme. Helande för kropp och själ. Livgivande för allt och alla.
Kärlek är att släppa rädsla men det skapar på inget sätt passivitet eller önsketänkande, tvärtom skapar det tillit till att klara det som behövs!
Månaden gäller alltså kraftsamling och gott omdöme. Helande för kropp och själ vilket är livgivande för allt och alla.
Djupast finns den kärlekskraft och ljuskraft som vi är, har och skapar.

 

Ingen Januaritext kommer läggas ut men därefter hänvisar jag (i mån av ork) till mina månadstexter!

 

 

Glöm inte att den här översikten är allmängiltig och talar om "världens energi", det är ju vi alla som tillsammans bildar världen. Gå gärna in och jämför med ditt eget personliga numerologiska år och fundera på hur du kan få energierna i världens år och ditt personliga år att samverka. 
Eller gå till nuvarande månad för att se vad som är mest aktuellt.

 

Text som fortfarande gäller och ligger kvar:

Vi lever nu i konsekvensernas tid och egentligen en helt ny "tidsålder" från och med 2020. Att inse att det som händer och sker kan ha, eller ges, en mening kan i sig få oss att utvecklas på ett sätt som vi kan beskriva som en pågående transformation. 
Vi som lever i detta behöver nya förhållningssätt. Ekonomiska strukturer är och blir nu annorlunda, miljömässiga möjligheter blir annorlunda, politiska scenarion blir annorlunda osv. Vi lever i en fantastisk och oerhört spännande tid. Men det finns inget enkelt med den. Med tillit och öppna sinnen kommer vi så småningom kunna förstå mer. 

 

"Det viktiga är inte att förutsäga framtiden utan att göra den möjlig" Det citatet är ur esoterisk synvinkel grundläggande eftersom vi ser människan som medskapare och ansvarstagare av sin värld och inte offer för den. Seriös numerologi används inte för att försöka få kontroll över framtiden utan för att förstå hur vi bäst kan förhålla oss till den och att vi faktiskt är med i skapandet av den. 

Upp