Ditt personliga år

Beroende på födelsedag kommer vi att ha olika "ton" på vår numerologiska årsutveckling. Kunskap om året kan göra det möjligt att se händelseutvecklingen i ditt liv på ett annat sätt. Det kan ge förbluffande insikter om du ser bakåt men naturligtvis också förbättrad framförhållning och framför allt öka känslan att du är i ett utvecklingsflöde där allt har sin tid. Din medvetenhet om sambanden i livet kan stärkas.

Hur du kommer att uppleva ditt personliga år är beroende av dina personliga namnsiffror (din personlighet) samt andra större perioder som åren är smådelar av och naturligtvis din medvetenhet och din fria vilja. För att titta på det behövs individuell information från ganska många data som alltså inte går att ta fram här.
Här nedanför kan du testa och se vad du kan få ut av en ytligare "snabbskiss". Det enda som krävs är att du har en viss överblick över ditt liv, är van att iaktta förändringar i ditt känsloliv samt har ett öppet sinne.

Numerologisk årsutveckling sker i nio-årscykler, det tionde året börjar alltså om med år ett. För att få fram talet på ditt eget personliga år använder du din födelsedag, din födelsemånad samt det universella år du befinner dig i. En enkel addition av dessa, tills du når ett enkeltal, är allt som krävs. Om du t.ex. är född 19:e oktober och vill veta vilket personligt år du har år 2023 kan det se ut så här:

19 - 10 - 2023 = 1+9+1+0+2+0+2+3 = 18 = 1+8 = 9 
Under år 2023 är du i år 9 (sista året av en 9-årscykel) numerologiskt sett och 2024 har du då år 1. Ditt personliga numerologiska år sträcker sig (till skillnad från det astrologiska) precis som det kollektiva året från januari till och med december.

 

Här följer en överblick av hur de personliga åren till någon del kan gestalta sig. (Observera att det inte är fråga om förutsägelser.)

Klicka i tabellen här nedanför på siffran för det år du vill läsa om!1 2 3 4 5 6 7 8 9


 

År 1

Det här innebär på något sätt en ny start och nya möjligheter. Det kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 1:a, 10:e, 19:e eller 28:e. Du "sår ett frö" det här året för att sätta igång 9-årscykelns utveckling, det är en tid för egna idéer och initiativ. Det är sannolikt att du nu vill eller måste ta itu med något speciellt men det är inte säkert att du vet hur det ska gå till. Kanske känns det som en svår utmaning eller upplevs spännande och positivt, det beror antagligen till stor del på din egen personlighet. Beslutsamhet kommer troligen att krävas, du kan behöva planera eller lägga upp en egen strategi. I hög grad måste du klara dig själv och försöka vara oberoende vad gäller de nya planerna eller utmaningarna.
Lita så mycket du kan till din egen intuition. Det är en fördel att vara aktiv och målmedveten men ha inte bråttom, det är viktigt att du vet vad du verkligen vill. Du kan uppleva det som om livet testar din viljekraft men den manliga (1) delen av ditt jag stärks nu, så du kommer att kunna ha både mer kraft och vilja. Ett 1-år kan ibland vara mycket transformerande så att livet verkligen blir "nytt" i och med detta men "ettans" år behöver inte alls vara revolutionsartat på något sätt.

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 2

Det du startade förra året kan nu behöva tas om hand och vidareutvecklas. Tålamod kommer att behövas och det är nog inte den starka viljan eller de egna idéerna som är viktigast detta år. Du kommer antagligen uppleva att det istället är de små detaljerna, uthålligheten, de nära vännerna, samarbete och överenskommelser och du kan ha väldigt mycket att göra. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 2:a, 11:e, 20:e, eller 29:e.
Försök att ta dig tid till vila och egna stunder för du har inte tillgång till lika mycket energi som förra året. Det här är ett år med inre upplevelser. Känslolivet spelar en stor roll, vilket betyder att du som vanligen lever i känslornas värld får se upp så inte överkänsligheten tar över och underminerar självförtroendet. Projiceringar på omgivningen, just på grund av det, kan annars ställa till trassel. Tvåan har att göra med de omedvetna dimensionerna och det märks ibland på ett särskilt starkt drömliv men även annat som "legat under ytan" kan aktualiseras under året. Försök i så fall att ta itu med det på det sätt du kan och se det som en möjlighet. Kanske kan rosenterapi vara en mjuk hjälp i årets process, kanske vill du använda tai chi eller yoga för att balansera ditt inre.

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 3

År tre är det år då allt som har att göra med kreativitet, inspiration och fantasi ska uppmärksammas. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 3:e, 12:e, 21:a, eller 30:e. Dels bör du använda de egna skaparresurserna så mycket du kan och dessutom söka dig till kreativa sammanhang som kan stimulera. Kanske känner du för att byta stil eller utöka din garderob. Var ditt eget skaparobjekt om du önskar och låt det stärka självkänslan. Kanske är det inre förnyelse som du söker. Upplev att du gör det du gör för dig själv och inte för någon annan.
Vänner och sociala situationer kan vara mycket givande. Det betyder inte att du plötsligt blir en socialt aktiv person om du annars är mer inåtvänd och ogillar gruppsammanhang men det betyder att du har något att hämta från gruppsituationer just nu även om du mer eller mindre skulle "råka" hamna där.
Självförtroendet är en viktig faktor detta år. Negativitet, ensamhetskänslor och avundsjuka har alla en förmåga att fördunkla tillvaron om självkänslan är låg. Hur är det med själkännedomen? Vilka sidor av dig själv är du villig att acceptera? Kan du ha distans till dig själv, skratta åt dig själv? Kom ihåg att människor som verkar väldigt starka på ytan sällan är det rakt igenom. Nu kan finnas stora lärdomar att göra för att du ska kunna bli starkare i ditt inre och våga mer av det du egentligen vill.
Du som är social till din natur ska utnyttja året genom att välja och skapa situationer då du kan känna att du får "stå på livets scen" eller över huvud taget gör dig synlig och kanske också använda ambitionen. 
Det här är året då "plantan ska blomma." I praktiken kan det betyda att något av det du startat i år ett eller arbetat för under de två senaste åren kan ge utdelning. Kanske är det du själv som ska synliggöras på något sätt.

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 4

Det här är ett år med sikte på framtiden där det först gäller att ta itu med det praktiska. Nu är det mycket som ska kunna falla på plats. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 4:e, 13:e, 22:a, eller 31:a. Du har möjlighet att se över saker och ting och få ordning på det som inte fungerar bra. Detaljer, rutiner och koncentrationsförmåga är några ord som har relevans för det mesta som är viktigt nu. Tänk igenom vad begreppen står för och koppla ihop dem med det du vill förbättra eller förverkliga i ditt liv. Vare sig du har mycket arbete eller är arbetslös kan det tidvis kännas "trångt". Du bygger nu för framtiden och lägger på något sätt en grund för något i ditt liv. Det som grundas väl nu kommer du antagligen att ha nytta av långt framöver. Det är för övrigt ett bra tillfälle att försöka stärka eller stabilisera din ekonomiska situation, vare sig det gäller att jobba hårt, snåla eller investera mer konkret.
Året kan närmast liknas vid ett husbygge. Underarbetet, det som tar tid och kräver planering, tålamod och noggrannhet är det viktigaste för bra kvalitet. Utan en bra grund blir det vackraste hus obeboeligt. (En förunderligt stor del av mina klienter har föresten byggt eller byggt på sina hus under fyrans år.)
Det är bra om du bygger upp dig själv fysiskt eller psykiskt också under fyrans år och går till grunden med saker och ting som känns osäkra för att få en egen tryggare inre bas att vila på. Kanske kan du behöva komma igenom vissa blockeringar för att få tillgång till hela din kapacitet. Det här är den rätta tiden för fördjupning. Det kan till och med vara ett riktigt transformerande år när du ser tillbaka på det.

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 5

Det här året bör ge möjligheter till förändring och utveckling och kan innebära en del oväntade och kanske plötsliga händelseutvecklingar. Anpassning och ett öppet förhållningssätt kan komma att krävas. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 5:e, 14:e eller 23:e. Beroende på din personlighet och större cykler kan utvecklingen antingen ske på grund av dina egna handlingar eller genom yttre händelser. Det kan vara ett mycket händelserikt år, något kan också verkligen ta en helt ny vändning i ditt liv. Men det kan också utvecklas till ett år när du önskar förändring men inte vet hur du ska ta itu med situationen och därför upplever en viss frustration och otålighet. Har du det bra men är uttråkad; gör inte sådant som du kan få ångra, bara för att få omväxling. Försök att göra något konkret av din rastlöshet och använd energin för att medvetet ta itu med nya idéer eller projekt.
Nu behövs nya erfarenheter och på något plan kommer du nog att göra dem. Om du är väldigt rädd för förändringar kan året föra med sig en del osäkerhetskänslor så att du får träna mer på anpassning och tillit. Rikta in dig på att utforska något nytt, skaffa ny kunskap och försök medvetet vara öppen för möjligheter som hamnar i din väg. Res gärna för att få nya intryck om det tilltalar dig och du har ekonomisk möjlighet och lägg på minnet att ordet kommunikation är ett nyckelord för att beskriva femman.

En av årets utmaningar är som nämnts att "bränna sina broar" och senare kanske ångra sig. Det avhjälps kanske genom att du i viktiga situationer stannar upp och känner att du kan stå för det du gör.

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 6

Helhet är ett begrepp som karakteriserar årets energier. Det har att göra med alla aspekter av dig själv men också med dig i förhållande till omgivningen. Både med människor, ja med allt levande, och miljön omkring dig. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 6:e, 15:e eller 24:e.
Det här är ett år då ansvarstagande kan ta sig många olika uttryck. Det kan till exempel gälla kropp och själ, hus och hem, ansvarsfördelning i relationer, både privat och i arbete. Ditt förhållningssätt till andra och din "goda vilja" kan komma att synliggöras.
Du kommer tydligare att kunna se din roll inom den sociala struktur du lever i. Att du kan vara en god vän, en bra partner eller en fin rådgivare kan nu vara extra värdefullt både för dig själv och de andra. Att göra saker med glädje är något helt annat än att känna sig tvungen till det. Det är meningen att du ska ta ditt ansvar men inte tyngas av det och dessutom på rätt sätt kunna sätta dina gränser. Det finns oftast mycket att ta itu med och ställa upp för. Kanske är det sådant som initierats förra året som nu ska förverkligas, förbättras eller fullföljas. Verkligt engagemang är den rätta tonen för allt du gör nu, vare sig det gäller arbetet, en relation eller ideella åtaganden och det kan få livet att kännas extra värdefullt.
Kropp och själ kan kännas intressantare än vanligt, passa på att göra något av det intresset. Stärk och förbättra. En viss känslighet, närmast av intuitivt slag, kan stärkas och det kan göra att dina intressen för människans djup och "insida" ökar. Om tekniken ligger för dig är det här rätta tiden att börja med yoga eller liknande övningar som har sammanvävande funktioner för den fysiska kroppen och andra medvetandeplan. Kanske får du även större lust att träna upp din intuition.

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 7

Mycket som det här året har att ge dig kan ha att göra med att kunna lyssna inåt. Nu stundar en tid då ifrågasättanden och analysering av din situation kan behöva ta sin plats. Det brukar ta en tid innan det märks i livet för vanligen ligger förra årets intensiva och engagerande energi starkt över de första månaderna. Det är emellertid dags att lägga i en lägre växel även om det här året på det yttre planet kräver lika mycket energi och aktivitet som alla andra. På något sätt kommer det nog att bli så även om du tänkt dig köra vidare på samma sätt som tidigare. Om du vill vara i fas nu ska du känna efter när orken eller den vanliga mentala energisfären ändrar karaktär. Det kan ske på grund av något som kommer utifrån men det är lika troligt att det startar i dig själv utan att du märker över- gången. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 7:e, 16:e eller 25:e.
Nu är det dags för vila, en tids "time out" eller helt enkelt att du tar mer tid för dig själv. Antagligen har ditt yttre liv tagit stor plats under lång tid och det är dags för ditt inre att få utrymme. Kanske tar orken slut och du börjar fundera över om du drabbats av den så omtalade utbrändheten. Kanske befinner du dig plötsligt i en situation då du har massor av tid att tänka över saker som du annars inte ger en tanke. Nu kan undermedvetna känslor yttra sig i tvivel och funderingar. Kanske blir du medveten om att det som tidigare känts helt rätt nu inte är tillfredställande. Tillåt dig att vara i kontakt med ditt inre.
Naturen kan ge dig mycket balansering. Försök att vara ute så mycket du kan. Musik och litteratur kan också vara vägar som leder inåt till lugnare plan i dig själv. 

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 8

Nu är det dags att vara realistisk och konkret. Enbart drömmar och förhoppningar räcker nog inte. Det här är handlingens år. Möjligheter till utveckling och expansion kan komma genom ökad effektivitet och organisationsförmåga. Din karaktärsstyrka och ambition kan testas och du kan behöva fråga dig var du står som person samt vad du vill. Försök ta kontroll över sådant som du kan och behöver ha kontroll över och upplev att du tar ansvar för ditt eget liv. Det här kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 8:e, 17:e eller 26:e.
Det är sannolikt att du på något plan nu kan klara av betydligt mer än du trott tidigare. åttans år har en kraftfull underliggande dynamik. Om du skulle vilja ta chanser bör du tänka på att det också är "det goda omdömets" år. Det är mycket viktigt att veta var dina egna gränser och förmågor finns och känna att du hela tiden står på fast mark och inte "flyger iväg". Troligen kommer du att aktivt försöka förbättra eller stabilisera din ekonomiska situation, det är helt i fas med tiden.
Naturligtvis kommer inte året att påverka din personlighet, om du nu tycker att ovanstående känns främmande för dig, men du får troligen träningsmöjligheter till att balansera upp den inre styrkan i dig för att uppleva din egen inre auktoritet. Det här med balans är viktigt, både i ditt inre, i ekonomiska sammanhang och i förhållande till omgivningen. Det är meningen att du i år ska kunna ta för dig mer av livet men naturligtvis inte att du ska göra det genom att "köra över" andra. Det är viktigt att inte låta känsligheten utmana dig men det är lika viktigt att inte vara okänslig. Hur är ditt förhållande till yttre auktoriteter? Det kan vara lärorikt att titta på dina egna reaktioner vid eventuella konfrontationer. 

 

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka

 

År 9

Det här är ett övergångsår från en numerologisk cykel till en annan. Det betyder att du rundar av en erfarenhetsperiod. Det kan vara särskilt tydligt om du har födelsedag den 9:e, 18:e eller 27:e. Naturligtvis kan det ge nya möjligheter. Året kan betyda överblickar och avslutningar men också öppningar till och förberedelser för något nytt. Ofta innebär det nya vindar i form av tankar, känslor och upplevelser.
Intensiteten i ditt känsloliv kan förstärkas och det märks naturligtvis mest om du är en känslomänniska. Men detta år kan också förnekade eller förträngda känslor behöva ges plats och att uppleva dem kan så småningom ge utrymme för ett nytt inre tillstånd. Du kan kanske även rikta känslorna till engagemang i saker som du tycker om, som ligger ditt hjärta nära. Kanske kan engagemanget användas i filantropisk verksamhet eller en allmän öppenhet för, och accepterande av, andra människor och deras individualitet.
Det är vanligt att det kommer in helt nya tankar och intressen som ligger långt utanför den vanliga intressesfären. Att ha ett öppet sinne kan vara ett bra förhållningssätt. I talet nio finns en gränsöverskridande energi som kan ha att göra med resor eller kulturutbyten, där de stora sammanhangen och hela världen blir viktig. Det kan även hänga ihop med inre resor, det vill säga inre upplevelser utöver den vanliga medvetandesfären. 

Läs gärna mer om året i boken "Numerologi i vår tid"

Tillbaka


Upp