Livsvägen

Numerologin kan vara en hjälp i vår livsutveckling och används både för att utforska oss själva och världen omkring oss.
Om man slår samman siffrorna i ett födelsedatum, det vill säga år + månad + dag får man det som kallas Livsvägen. (På engelska brukar den kallas Birthpath, Life Lesson eller Life Path.)
Vårt födelsedatum är ju, ofta till skillnad från namnet, oföränderligt under livet och ger därför en konstant aspekt, dels kan Livsvägen delas upp i olika perioder och då beskriva olika faser i livet.

Det vi kallar Livsvägen är en viktig del i det metodiska uträknings- och tolkningsschema man ställer upp av persondata och som på svenska kallas ett numerogram. Livsvägen antyder vårt livstema. Den symboliserar vägen för vår resa genom livet, både hur vi oftast agerar, vad vi har resurser till och vad vi behöver möta för att lära mer av och utveckla. Vår livsattityd påverkar valen och därför är personliga insikter och utveckling viktig. 

För det som kallas ett Numerogram kommer sen livsvägens siffror (både dubbel- och enkeltalet) jämföras med all information vi får från födelsenamnet för att finna balansen mellan dem, få djupare kunskap och kunna göra synteser. (I ett numerogram jämför man oftast 30- 40 tal i analysen.) Enbart livsvägen ger trots allt mycket generell information.

 

Uträkningen av livsvägen kan göras på flera olika sätt. Jag föredrar numera den mest naturliga vägen. 

Är du född 27:e augusti 1976 blir din Livsväg 4
2 + 7 + 8 + 1 + 9 + 7 + 6 = 40 = 4 + 0 = 4

Är du född 9:e december 1993 är din Livsväg 7
9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 3 = 34 = 3 + 4 = 7

LIvsväg 34/7 som vi fick här blir på grund av kombinationen 3+ 4/ 7 vid en tolkning rätt annorlunda än till exempel livsväg 25/7 men här fokuserar vi på enkeltalet. Dubbelsiffrorna som föregår den slutliga enkelsiffran har stor betydelse för tolkningen men i vår korta översikt här nöjer vi oss med enkelsiffran. Se gärna mer i min bok "Numerologi i vår tid"
Här nedanför följer en kortfattad uppställning med personexempel från de olika Livsvägarna. Det är naturligtvis bara fråga om mycket generaliserad information när du endast har en infallsvinkel till ditt numerogram. 

För att du ska få ut lite mer av Livsvägsinformationen har jag skrivit ut både födelseår, -månad och -dag i exemplen som följer.  En person med till exempel Livsväg 4 som är född den 10:e januari, har andra talanger och lever också sitt livstema rätt annorlunda än den som också har Livsväg 4 men födelsedag den 29:e mars. Du kan även läsa om de olika födelsedagarnas karaktärsbeskrivningar.

 

Om du lär dig talsymbolik (främst den grundläggande symboliken hos arketyperna 1-9) kan du jämföra de olika siffrorna djupare och även ta vara på den viktiga Präglingssiffran, den får du genom att slå samman din födelsedag och födelsemånad. Präglingssiffran kommer att säga en del om din uppväxt samt ge en vink om hur du möter omgivningen (attityden).1 2 3 4 5 6 7 8 9


 

Livsväg 1

När du tänker och handlar utifrån egna idéer, tar egna initiativ och litar till din inre styrka följer du ditt livsvägstema. Du kan testas på ditt oberoende tills du klarar att stå på egna ben men oberoende betyder ju inte att vara rebellisk utan har mer att göra med mod, beslutsamhet och självtillit. Du kan komma att känna dig frustrerad så länge du undertrycker din inre vilja. Försök följa impulserna från ditt högre jag.
Använd din administrativa kapacitet och träna tålamodet. Otålighet och rastlöshet kan motverka resultaten av det du vill förverkliga.
Genom att stärka självkänslan klarar du kritik bättre. Din självtillit är avgörande för hur du kommer uppleva verkligheten så det är klokt att arbeta på att stärka självkänslan för att komma ifrån otillräcklighetskänslor. 
Din starka vilja och kreativa energi ska definitivt ut men tänk på att din omgivning också kan behöva "utrymme" och på att alla inte ser världen som du gör.
Försök vara fysiskt aktiv för att behålla din vitalitet, du om någon har behov av det, men det är lika viktigt att du skapar tid för vila och avslappning. Andningsövningar kan vara speciellt givande.

Du kan tillföra alla områden något nytt med dina idéer eller skapa nya områden genom egna initiativ. Du mår bäst av att, på något sätt, vara din egen.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:


Karin Boye  (1900-10-26)  19/10/1
Doris Stokes  (1920-01-06)  19/10/1
Rupert Murdoch  (1931-03-11)  19/10/1
Jussi Björling  (1911-02-05)  19/10/1
Enrico Caruso  (1873-02-25)  28/10/1
Edith Södergran  (1892-04-04)  28/10/1
Maria Montessori  (1870-08-31)  28/10/1
Janis Joplin  ((1943-01-19)  28/10/1
Hedi Fried  (1924-06-15)  28/10/1
Simone de Beauvoir  (1908-01-09)  28/10/1
Lena Cronqvist  (1938-12-31)  28/10/1
Suzanne Reuter  (1952-06-14)  28/10/1
Mia Skäringer  (1976-10-04)  28/10/1
Laila Bagge  (1972-12-15)  28/10/1
Horace Engdahl  (1948-12-30)  28/10/1
Peter Jöback  (1971-06-04)  28/10/1
Mark Levengood  (1964-07-10)  28/10/1
Nikola Tesla  (1856-07-10)  28/10/1
Steve Jobs  (1955-02-24)  28/10/1
Per Gessle  (1959-01-12)  28/10/1
Martin Luther King  (1929-01-15)  28/10/1
Karl Marx  (1818-05-05)  28/10/1
Ken Wilber  (1949-01-31)  28/10/1
Walt Whitman  (1819-05-31)  28/10/1
Harry Edwards  (1893-05-29)  37/10/1
Niklas Strömstedt  (1958-07-25)  37/10/1
Magdalena Forsberg  (1967-07-25)  37/10/1
Jonas Hassen Khemiri (1978-12-27)  37/10/1
Christer Björkman  (1957-08-25)  37/10/1
Katia Mosally  (1987-04-26)  37/10/1
Gudrun Schyman  (1948-06-09)  37/10/1
Tiina Rosenberg  (1958-07-07)  37/10/1
Maud Olofsson  (1955-08-09)  37/10/1
Kristin Kaspersen  (1969-09-30)  37/10/1

 

Tillbaka

 

Livsväg 2

Samverkan, medmänniskor, ideal och diplomati är några saker som säkert kan visa sig viktiga i ditt livsvägstema. Din känslighet kan användas som redskap i arbete och samarbete med andra, kanske även din känsla för detaljer. Du kan skapa den harmoni du längtar efter utan att trycka ner din egen vilja men det finns ingen anledning till frustration över att andra inte har samma ideal som du. Längtan efter det perfekta skulle kunna leda till oresonlighet. Känsligheten för konflikter kan definitivt vara en resurs i diplomatiska sammanhang men ju mer du vågar desto mer kan du överkomma rädslan att göra misstag. Det är ju genom dem man verkligen lär sig.

På grund av höga ideal kan du attraheras av starka eller överentusiastiska personligheter, fundera på vilka åsikter du verkligen står för själv. Det är värdefullt att kunna anpassa sig och vara flexibel men harmoni bygger på jämvikt och lika värde. Utan klara gränser kan det ibland tyvärr uppstå både konflikter och missförstånd. 
Eftersom du kan påverkas starkt av din omgivning är det bra om du kan skapa en verkligt harmonisk miljö där du mår bra och kan hämta inre näring och vila. Aktiviteter som t.ex. dans, yoga, simning och segling skulle också kunna balansera energin på ett bra sätt. 

Detaljsamlande, politik, finanser, musik, poesi, regi och medicin är exempel på lämpliga öppna fält.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Joe Biden  (1942-11-20)  20/2
Ronald Reagan  (1911-02-06)  20/2
Jack Kerouak  (1922-03-12)  20/2
Dorothy Maclean  (1920-01-07)  20/2
Mian Lodalen  (1962-10-01)  20/2
Edgar Allan Poe  (1809-01-19)  29/11/2
Prins Charles  (1948-11-14)  29/11/2
Bianca Ingrosso  (1994-12-30)  29/11/2
Kristina Lugn  (1948-11-14)  29/11/2
Leonard Cohen  (1934-09-21)  29/11/2
Pär Lagerkvist  (1891-05-23)  29/11/2
Ebba Busch  (1987-02-11)  29/11/2
R. T. Erdogan (1954-02-26)  29/11/2
Barack Obama  (1961-08-04)  29/11/2
Michelle Obama  (1964-01-17)  29/11/2
Tony Blair  (1953-05-06)  29/11/2
Henry Kissinger  (1923-05-27)  29/11/2
Al Gore  (1948-03-31)  29/11/2
Magdalena Andersson  (1967-01-23) 29/11/2
Anwar Sadat  (1918-12-25)  29/11/2
Marcus Oscarsson  (1976-03-21)  29/11/2
Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-01-27)  29/11/2
Thorsten Flink  (1961-04-17)  29/11/2
David Beckham  (1975-05-02)  29/11/2
Jennifer Aniston  (1969-02-11)  29/11/2
Diana Ross  (1944-03-26)  29/11/2
Maria Carey  (1970-03-27)  29/11/2
Jenny Strömstedt  (1972-08-02)  29/11/2
Anders Pihlblad  (1968-02-21)  29/11/2
Clara Klingenström  (1995-02-21)  29/11/2
Charlotte Perrelli  (1974-10-07)  29/11/2
Bill Clinton  (1946-08-19)  38/11/2
Margot Wallström  (1954-09-28)  38/11/2
Alexander Skarsgård  (1976-08-25)  38/11/2
Gösta Ekman  (1939-07-27)  38/11/2
Madonna  (1958-08-16)  38/11/2
Amelia Earhart  (1897-07-24)  38/11/2

Tillbaka

 

Livsväg 3

Kreativitet, fantasi och ett djupt, rörligt känsloliv är egenskaper som tillhör ditt livsvägstema. Ordets gåva, och ord i sig, kan också vara viktiga, vilket inte betyder att du från början har lätt för dem.
Du behöver uttrycka dig och synas, inte stoppa ditt ljus under skäppan. Det är här viktigt att försöka hitta den sanna skapande livsglädjen. Särskilt om du under uppväxten skulle ha upplevt att du blev hämmad i ditt självuttryck och/eller led av dålig självkänsla. Låt inte din känslighet hindra dig och lär dig ta kritik med ro. Men tänk på att andra också kan vara mycket känsliga.
Livet består av både ljus och mörker och det är troligt att du på grund av din intensitet kan uppleva det tydligt känslomässigt. 
Det är kanske inte så lätt att hitta rätt yrkesmässigt på en gång eftersom du kan ha många strängar på din lyra. Livsglädje och optimism ska vara grundstenar i ditt liv och därför blir de kanske en del av ditt livsarbete. Fysiologiskt skulle hals, tal och hud skulle kunna vara utsatta. Avslappning och positiva djupgående visualiseringar kan vara en hjälp.

Exempel på öppna fält kan vara alla kreativa områden där känslan får vara med och yrken där talet, ordet, kommer till uttryck och där man får vända sig direkt till människor.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Lance Hedman Graaf  (2000-07-21)  12/3
Tommy Nilsson  (1960-03-11)  21/3
Sara Lidman  (1923-12-30)  21/3
Judy Garland  (1922-06-10)  21/3
Povel Ramel  (1922-06-01)  21/3
Savador Dali  (1904-05-11)  21/3
Charles Dickens  (1812-02-07)  21/3
Nassim Al Fakir  (1977-03-21)  30/3
Hasse Alfredsson  (1931-06-28)  30/3
Noam Chomsky  (1928-12-07)  30/3
Anja Pärson  (1981-04-25)  30/3
David Bowie  (1947-01-08)  30/3
Frida Kahlo  (1907-07-06)  30/3
Celine Dion  (1968-03-30)  30/3
Ebba von Sydow (1981-02-18)  30/3
Lena Andersson  (1970-04-18)  30/3
Rihanna  (1988-02-20)  30/3
Marianne Fredriksson  (1927-03-08)  30/3
Robert Aschberg (1952-03-19)  30/3
Sverker Olofsson  (1947-04-14)  30/3
Colin Nutley  (1944-02-28)  30/3
Göran Tunström  (1937-05-14)  30/3
Henry Miller  (1891-12-26)  30/3
Kate Perry  (1984-10-25)  30/3
Emmanuel Macron  (1977-12-21)  30/3
Hillary Clinton  (1947-10-26)  30/3
Alice Bailey  (1880-06-16)  30/3
Per Oscarsson  (1927-01-28)  30/3
Linn Ullman  (1966-08-09)  39/12/3
Noomi Rapace  (1979-12-28)  39/12/3
Carola Häggqvist  (1966-09-08)  39/12/3

Tillbaka

 

Livsväg 4

Ärlig, seriös och lojal kan vara ord som stämmer in på dig och ditt liv. Många i din omgivning kan nog ha användning av din lite allvarliga sida när du visar den. Att uppnå en solid trygghet i livet, både i det inre och yttre, tillhör livsvägstemat och är alltså inte alltid det lättaste. Du vill förstå livet och söker dess grundprinciper. Kan nog planera, konstruera och bygga, vare sig det är i det inre eller yttre. Klarar att arbeta hårt och satsa mycket när du är motiverad vilket betyder att du då kan vara mycket produktiv. Kanske blir du tvungen att jobba med tålamodet för det kommer du behöva mycket av och genvägar lönar sig inte i längden. Ju mer du kan uppleva livet som en process desto mindre frustration behöver uppstå. 
Du har alla möjligheter klara av situationer där motståndet tycks stort, vilket säkert kan komma väl till pass, och din envishet blir en bra resurs när du kan använda den sidan. Men glöm inte flexibiliteten.
Du gillar ett gediget arbete och har antagligen intentionen att gå till grunden med saker och ting. Om du är en andlig sökare kan det ge dig ett särskilt djup.
Selektiv vad gäller nära vänner och har nog inte alltid så lätt att visa de innersta känslornas djup. Hjälp dig själv att knyta upp mer och mer, humorn kan vara ett fint redskap.
Denna livsväg har med rötterna att göra och pekar alltså på familj och släkt. Här kan finnas något särskilt att lära genom en speciell utmaning. Skulle kunna vara en god möjlighet till utveckling och insikter.

Öppna fält är alla där du kan strukturera, bygga upp, gå till grunden med eller lägga grund för något (fysiskt eller psykiskt), planera och organisera.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Margaret Thatcher  (1925-10-13)  22/4
Arja Saijonmaa  (1944-12-01)  22/4
Pia Sundhage  (1960-02-13)  22/4
Gunde Svan  (1962-01-12)  22/4
Ivar Kruger  (1880-03-02)  22/4
Moa Martinsson  (1890-11-02)  22/4
Stanislav Grof  (1931-07-01)  22/4
Immanuel Kant  (1724-04-22)  22/4
Madeleine Albright  (1937-05-15)  31/4
Marie Curie  (1867-11-07)  31/4
Elin Wägner  (1882-05-16)  31/4
Donald Trump  (1946-06-14)  31/4
David Attenborough  (1926-05-08)  31/4
Prinsessan Sofia  (1984-12-06)  31/4
Dolly Parton  (1946-01-19)  31/4
Jill Johnson  (1973-05-24)  31/4
Oprah Winfrey  (1954-01-29)  31/4
Marie Fredriksson  (1958-05-30)  31/4
Monica Zetterlund  (1937-09-20)  31/4
John Lundvik  (1983-01-27)  31/4
Kodjo Akolor  (1981-06-15)  31/4
Sigmund Freud  (1856-05-06)  31/4
Tenzin Gyatso (1935-07-06)  31/4
Eckhart Tolle  (1948-02-16)  31/4
Dane Rudhyar  (1895-03-23)  31/4
Björn Ranelid  (1949-05-21)  31/4
Bill Gates  (1955-01-28)  31/4
Petter Stordalen  (1962-11-29)  31/4
Quentin Tarantino  (1963-03-27)  31/4
Ingmar Bergman  (1918-07-14)  31/4
Paul McCartney  (1942-06-18)  31/4
Therese Alshammar  (1977-08-26)  40/4
Benjamin Ingrosso  (1997-09-14)  40/4

Tillbaka

 

Livsväg 5

Kommunikation, människor, möten och utveckling är delar av ditt livsvägstema. Din väg går via upplevelse, gärna med hjälp av alla sinnen, inte bara betraktande av livet. Kommunikation i sig är en slags röd tråd. Du har ungdomligt sinne och en speciell nyfikenhet på livet och människorna. Men visst kan förändringar och oförutsedda möjligheter kräva anpassning. Somliga med denna livsväg skaffar stor kunskap inom områden som intresserar.
Det passar dig inte att uppleva dig bunden och begränsad av omgivningen men kanske behöver du utforska vad sann frihet egentligen är. Fundera gärna över över din förmåga att balansera oberoende och beroende på olika plan. 
Progressivitet och en viss utmaning eller dramatik finns i energierna men det är fint om du kan stanna upp och reflektera över din livssituation fast ingen självklarhet att du gör det. 
Uppväxten kan ha präglats av förändringar vilket inte ska ha skapat rädsla utan ett oberoende med möjlighet till ett rörligt, aktivt liv fast med möjlighet att stanna upp och slå ned dina rötter.
Rastlöshet och frustration kan skapa spänningar om du inte hittar balans i dina upplevelsebehov och du behöver både vara ordentligt aktiv och kunna vila och koppla av på ett sätt som passar dig.

Det är bland annat öppet för publik verksamhet, författande, resor, politik, olika former av kommunikation samt helt obanade fält.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Malena Ernman  (1970-11-04)  23/5
Theresa May  (1956-10-01)  23/5
Carin Götblad  (1956-01-01)  23/5
Gustav Skarsgård  (1980-11-12)  23/5
Mari Jungstedt  (1962-10-31)  23/5
Olof Palme  (1927-01-30)  23/5
Charles Darwin  (1809-02-12)  23/5
Isaac Newton  (1642-12-25)  23/5
Isabella Löwengrip  (1990-10-21)  23/5
Jonas Gardell  (1963-11-02)  23/5
Knut Knutsson  (1951-02-23)  23/5
Peter Haber  (1952-12-12)  23/5
Anna Lindmarker  (1961-01-05)  23/5
Soraya Lavasani (1982-02-28)  23/5
Birgit Nilsson  (1918-05-17)  32/5
Bernie Sanders  (1941-09-08)  32/5
Tove Jansson  (1914-08-09)  32/5
Lars Norén  (1944-05-09)  32/5
Jens Lapidus  (1974-05-24)  32/5
Anders Bagge  (1968-01-16)  32/5
John Cleese  (1939-10-27)  32/5
J. K. Rowling  (1965-07-31)  32/5
Camilla Läckberg (1974-08-30)  32/5
Carl Johan De Geer  (1938-07-13)  32/5
Nour El-Refai  (1987-11-14)  32/5
Ellen DeGeneres  (1958-01-26)  32/5
Stefan Löfvén  (1957-07-21)  32/5
Sonja Åkesson  (1926-04-19)  32/5
Marianne Williamson  (1952-07-08)  32/5
Mark Zuckerberg  (1984-05-14)  32/5
Erik Gadd  (1965-07-31)  32/5
Beyoncé  (1981-09-04)  32/5
Mick Jagger  (1943-07-26)  32/5
Pernilla Wahlgren  (1967-12-24)  32/5
Jean Piaget  (1896-08-09)  41/5

 

Tillbaka

 

Livsväg 6

Relationer, ansvar, rättvisa och rätt starka åsikter kommer att sätta prägel på detta livsvägstema. Många skulle nog kunna dra fördel av ditt engagemang och dina insatser inom olika områden. Både människor, djur och växter kan tillhöra din intressesfär. Ideal, skönhet och visioner behöver passas in i den praktiska verkligheten och det är bra om du kan uppleva att vi alla är perfekta i vår ofullkomlighet.
Redan barn och ungdomstiden kan ge dig möjlighet öka förståelsen för ansvarsrelationer. Kanske behöver du sen i vuxenlivet fundera på hur du vill ha dina egna relationer jämfört med de som fanns omkring dig från början. 
Du behöver som alla bevis från omgivningen på uppskattning och det är en bra idé att försätta dig i situationer där det du gör syns, då ökar chansen att få den erkänsla du önskar och förtjänar. Men under livet behöver du kanske också lära dig att det inte är det du presterar som gör dig till en bra människa.
Ofta finns här en artistisk eller konstnärlig ådra, ge din omgivning och miljö den harmoniska ton du längtar efter så mår alla bättre och din själ kan glädjas.
Kroppen kan behöva särskilt fokus, kanske utövar du någon form av träning eller diet. Offra dig inte genom att bära mer ansvar än vad som verkligen krävs, planera din tid och sätt gränser. Kanske behöver du träna på att ta emot och inte bara ge.

Öppna fält kan vara hälsa för kropp och själ, underhållning, konstnärligt skapande, vård, service, rådgivning. Områden där man kan göra livet bättre, skönare, vackrare eller intressantare för sina medmänniskor.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Billie Eilish  (2001-12-18)  15/6
Astrid Lindgren  (1907-11-14)  24/6
Margareta Krook  (1925-10-15)  24/6
Corazon Aquino  (1933-01-25)  24/6
Thomas A. Edison  (1847-02-11)  24/6
John Lennon  (1940-10-09)  24/6
Ingvar Kamprad  (1926-03-30)  24/6
Justin Timberlake  (1981-01-31)  24/6
Jane Goodall  (1934-04-03)  24/6
Pernilla Wiberg  (1970-10-15)  24/6
André Myhrer  (1983-01-11)  24/6
Ola Rapace  (1971-12-03)  24/6
Ingemar Stenmark  (1956-03-18)  33/6
Björn Borg  (1956-06-06)  33/6
John McEnroe  (1959-02-16)  33/6
Dag Hammarsköld  (1905-07-29)  33/6
Bell Hooks  (1952-09-25)  33/6
Kerstin Ekman  (1933-08-27)  33/6
Anders Tegnell  (1956-04-17)  33/6
Fredrik Skavlan (1966-09-02)  33/6
David Hellenius  (1974-02-28)  33/6
Elizabeth Warren  (1949-06-22)  33/6
Kristian Luuk  (1966-06-14)  33/6
Ernst Billgren  (1957-11-18)  33/6
Magnus Carlsson  (1974-06-24)  33/6
Darin  Zanyar  (1987-06-02)  33/6
Elisabeth Kubler-Ross  (1926-07-08)  33/6
Gunhild Stordalen  (1979-01-15)  33/6
Meryl Streep  (1949-06-22)  33/6
Lill-Babs Svensson  (1938-03-09)  33/6
Sarah Dawn Finer  (1981-09-14)  33/6
Karl Ove Knausgård  (1968-12-06)  33/6
Greta Garbo  (1905-09-18)  33/6
Michael Jackson  (1958-08-29)  42/6

Tillbaka

 

Livsväg 7

Visst ska du lära dig utnyttja intellektet för kunskapande, analyserande och utforskande men det viktigaste är tilliten till ditt innersta. Att kunna känna tillit till dig själv och andra är den djupaste delen av ditt livsvägstema.
Ju mer du kan överkomma rädslor, även rädslan att bli missförstådd, desto mer blir dina starka, djupa känslor fantastiska resurser som kan leda dig närmare din naturliga intuition. Det blir också lättare att visa de innersta känslorna. Till viss del är du nog en reserverad person som inte släpper så många nära in på livet.

Det är möjligt du skulle må bra av att sänka de krav du har på dig själv och andra något. Men du ska naturligtvis inte sluta söka det där extra som du strävar mot. Och du behöver finna din egen sanning och lära dig att du själv är expert på ditt liv.
Du kan må bra av viss ensamhet, tystnad och närhet till naturen men det är inte säkert att du söker det medvetet. Däremot bör dina inre funderingar, liksom ditt "sökande", med tiden få en målmedveten riktning. Försök finna kanaler för att uttrycka det som finns i ditt inre och din övertygelse.
Andningsövningar kan säkert vara välgörande liksom att vara i naturen. Att lyssna till musik som talar till hela ditt väsen kan också vara en väg för dig.

Öppna fält kan vara inom områden som litteratur, musik, studier, forskning och undervisning. Områden som ger något utöver det vanliga och i vissa fall kan tänja på gränser

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Fjodor Dostojevskij  (1821-11-11)  16/7
Leonardo DiCaprio  (1974-11-11) 25/7
Prinsessan Diana  (1961-07-01)  25/7
Drottning Silvia  (1943-12-23)  25/7
Queen Elizabeth II  (1926-04-21)  25/7
Stephen Hawkins  (1942-01-08)  25/7
Henri Becquerel (1815-12-15)  25/7
Lars Lerin  (1954-04-02)  25/7
Leif G.W. Persson  (1945-03-12)  25/7
Annika Falkengren  (1962-04-12)  25/7
Gertrude Stein (1874-02-03)  25/7
Helen Sjöholm  (1970-07-10)  25/7
Carolina Klüft  (1983-02-02)  25/7
Marie-Louise Ekman  (1944-11-05)  25/7
Malou von Sievers  (1953-01-15)  25/7
Steffo Törnqvist  (1956-01-12)  25/7
Uri Geller  (1946-12-20)  25/7
Fredrik Lindström  (1963-06-27)  34/7
Elon Musk  (1971-06-28)  34/7
John F. Kennedy  (1917-05-29)  34/7
Eileen Caddy  (1917-08-26)  34/7
Angela Merkel  (1954-07-17)  34/7
Golda Meir  (1898-05-03)  34/7
Glen Close  (1947-03-19)  34/7
Taylor Swift  (1989-12-13)  34/7
Lucas Moodysson  (1969-01-17)  34/7
Helen Mirren  (1945-07-26)  34/7
Rolf Lassgård (1955-03-29)  34/7
Johnny Depp  (1963-06-09)  34/7
Tony Irving  (1966-07-05)  34/7
Martin Heidegger  (1889-09-26)  43/7

Tillbaka

 

Livsväg 8

När du förverkligar de ambitioner och visioner du har så rationellt och effektivt som möjligt leder det dig in i ditt livsvägstema. Det kan absolut betyda att ta kontroll över ditt eget liv men i vissa sammanhang även kunna släppa på kontrollen. Var medveten om dina val. Det är meningen att du ska lära dig handskas både med din styrka och svaghet. För att rätt använda sin styrka måste man också våga känna och visa sin svaghet.
Den yttersta meningen med din strävan bör ligga utanför den materiella tillfredsställelsen, men den bör inte uteslutas. Kanske har du intresse för konst i någon form, tillåt dig uppskatta det sköna. Du kan behöva lära dig handskas med både, makt, auktoritet och pengar. Det gäller att varken fastna i eller undvika dessa koncept.
Om du tidigt konfronterats med dominanta personer är det bra att ta lärdom av det och kunna skilja på positiv styrka och negativ dominans. Det är extrem skillnad på att uttrycka en inre självklar egenauktoritet och att vara auktoritär.
Yrkesmässigt bör du se till att det finns plats för dina åsikter och din personliga tillväxt. Det kan vara intensivt omkring dig och bra att tänka på att magen inte klarar vilka inre spänningar som helst. Sök rekreation på det sätt som tilltalar dig bäst.

Öppna fält är alla som rör organisation och stora företag, stora sammanhang, ja överallt där ambitionen kan sättas in med kraft i stor skala.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Nostradamus  (1503-12-14)  17/8
Marie Göransson  (1942-10-27)  26/8
Brigitte Macron  (1953-04-13)  26/8
Anna Kinberg Batra  (1970-04-14)  26/8
Katarina Frostenson  (1953-03-05)  26/8
Martha Stuart  (1941-08-03)  26/8
Gudrun Sjödén  (1941-06-05)  26/8
Pattie Smith  (1946-12-30)  26/8
George Orwell  (1903-06-25)  26/8
Fredrik Virtanen  (1971-11-15)  26/8
Pablo Picasso  (1881-10-25)  26/8
Drottning Kristina  (1626-12-08)  26/8
Selma Lagerlöf  (1858-11-20)  26/8
Fredrika Bremer (1801-08-17)  26/8
Stellan Skarsgård  (1951-06-13)  26/8
Martin Scorsese  (1942-11-17)  26/8
Barbara Streisand  (1942-04-24)  26/8
Linnea Claeson  (1992-01-31)  26/8
Tilde de Paula Eby  (1972-11-14)  26/8
Anna Brolin  (1980-05-12)  26/8
Annie Lööf  (1983-07-16)  35/8
Mary Wollstonecraft  (1759-04-27)  35/8
Emmeline Pankhurst  (1858-07-15)  35/8
Robyn  (1979-06-12)  35/8
Edgar Cayce(1877-03-18)  35/8
Mikael Persbrandt (1963-09-25)  35/8
Laverne Cox  (1972-05-29)  35/8
Nelson Mandela (1918-07-18)  35/8
Prins Carl Philip (1979-05-13)  35/8
Prins Daniel (1973-09-15)  35/8
Tobias Karlsson (1977-05-15)  35/8
Avicii (1989-09-08)  44/8

Tillbaka

 

Livsväg 9

Här finns öppenhet, starka känslor, engagemang och fantasi. Kanske också skapande kreativa talanger som behöver finna sina uttryckssätt. Din längtan efter både rättvisa och harmoni kan vara stor.
I detta livsvägstema ingår att du ska ge av dig själv och de talanger och resurser du har men du behöver också verkligen kunna sätta gränser för din egen skull. Försök utveckla samma kärlek till dig själv som du har för världen och det som engagerar dig. 
Livet kan ha många djupa känslomässiga upplevelser i beredskap, en del säkert helt underbara. Men höga ideal kan också ge upphov till besvikelser, kanske har du möjlighet se att kärleken finns bortom allt. Dina tankar behöver styras av hjärtats visdom som för fram medkänsla och mod.

Med dina starka känslor och vilja att hjälpa är det särskilt viktigt att kunna respektera andras livsprocesser. Vi har ju alla våra egna lärovägar. Din väg ligger mer åt att kunna vara ett exempel så låt dina handlingar visa vad du tror på. Ha trygg kontakt med ditt innersta.
Långa resor eller på andra sätt nära kontakter med andra kulturer är ofta viktiga delar av din utveckling.

Försök skaffa goda vanor och glöm inte din kropp, du har verkligen behov av bra mat och dryck för att klara allt du vill. Egentligen är du ju full av underbara känslor och levande fantasi i ditt innersta. De finns där för att användas.

Öppna fält är alla som hänger ihop med vida vyer, höga ideal, engagemang och många människor. Och naturligtvis artistiska och publicistiska.

Exempel på personer vilka har födelsedatum som ger denna Livsväg:

Greta Thunberg  (2003-01-03)  9
Viktoria Harrysson  (2003-02-11)  9
Rudolf Steiner  (1861-02-27)  27/9
Ellen Key  (1849-12-11)  27/9
Helena Bergström  (1964-02-05)  27/9
Yoko Ono  (1933-02-18)  27/9
Billie Holiday (1915-04-07)  27/9
Sara Danius  (1962-04-05)  27/9
Laleh Pourkarim  (1982-06-10)  27/9
Cher  (1946-05-20)  27/9
Prinsessan Madeleine  (1982-06-10)  27/9
Karl XVI Gustaf  (1946-04-30)  27/9
Tage Danielsson  (1928-02-05)  27/9
Elvis Presley  (1935-01-08)  27/9
Curt Cobain  (1967-02-20)  27/9
Justin Bieber  (1994-03-01)  27/9
Bob Marley  (1945-02-06)  27/9
Ulf Lundell  (1949-11-20)  27/9
Henning Mankell  (1948-02-03)  27/9
Patrik Sjöberg  (1965-01-05)  27/9
Cornelis Vreesvijk  (1937-08-08)  36/9
Peg Parnevik  (1995-09-03)  36/9
Ola Salo  (1977-02-19)  36/9
Orup  (1958-11-29)  36/9
C. G. Jung  (1885-06-26)  36/9
Boris Johnson  (1964-06-19)  36/9
Chris O´Neill  (1974-06-27)  36/9
Carl Bildt  (1949-07-15)  36/9
Andrea Bocelli  (1958-09-22)  36/9
Rickard Söderberg  (1975-04-10)  36/9
Zara Larsson  (1997-12-16)  36/9
Charlotte Kalla  (1967-07-22)  36/9
Malala Yousafzai  (1997-07-12)  36/9
Adéle  (1988-05-05)  36/9
Kronprinsessan Victoria  (1977-07-14)  36/9

Tillbaka


Upp