Födelsedagar

I numerologin har din födelsedag stor betydelse. Dels används den för att beskriva periodisk livsutveckling men den kommer också att beskriva en del av din personlighet. Det är naturligtvis endast fråga om en liten del av dina drag och karakteristika men de är alltid på något sätt skönjbara. När man fördjupar sig i personlig tolkning räknar man med flera saker som differentierar dagarna. Födelsemånaden kommer till exempel att påverka dagen. Dag 3 i mars (månad 3), får till exempel en annan "ton" än dag 3 i juli (månad 7). 

Här följer en kort (och generell) överblick av de 31 olika födelsedagarna för att visa något av vad dagarna betyder i numerologin. De är sammanställda efter slutsumma (1, 10, 19, 28) för att du ska kunna jämföra med dagarna i samma "ackord" och se att dagarna inom ackorden har stora likheter.
Om din födelsedag är 10 eller högre bör du börja med att läsa dess "enkeldag" dag 1, och sedan fortsätta till dag 10. (är du till exempel född den 14:e läs då även om dag 5, för att få ytterligare information.)

Klicka på det enkeltal i tabellens översta rad som är din födelsedag eller där din födelsedag finns i kolumnen under, så kommer du till ditt "födelsedagsackord" med din dag. (Sidan öppnas i nytt fönster.)1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31          


Upp