Födelsedagar 7, 16, 25

Obs Om din födelsedag är 16 eller högre bör du börja med att läsa dess "enkeldag", för att få fullständig information. (En djupare tolkning av dagen får man genom att se på födelsemånaden som påverkar den i hög grad, men det är en ytterligare historia.)

dag 7

Du kan ha behov av att både undersöka, utforska och ifrågasätta idéer och åsikter innan du tar dem till dig. Du funderar och har ett kritiskt sinne. Låt sinnet vara öppet och ha inte alltför förutfattade meningar. Du kan vara perfektionist och kanske estet. Det betyder att du kan uppskatta skönhet i det enkla och rena. Naturen kan vara mycket viktig. Musik kan också vara något som du söker dig till.
Det finns här en längtan efter klarhet och frihet som kan göra dig till en sann individualist. Du har troligen mycket känslor som inte alltid får medvetet utrymme i livet och det är inte heller troligt att du medvetet använder din intuition. Kanske skulle du göra det mer. 
Ensamhet och tystnad bör få ett visst utrymme så att den inre stillheten och klarheten kan växa fram. Du behöver lära dig ha tillit i olika sammanhang och livet kommer nog föra dig till situationer där det krävs mer och mer. Sätt dina ideal till en sådan nivå att du kan nå dem och inte kräver för mycket av dig själv. Yrkesmässigt kan du passa där det krävs ett analyserande sinne.
Personexempel:
Niels Bohr, Marie Curie, Robert Wells, Billie Holiday, Ravi Shankar, Charlotte Perelli, Vladimir Putin, Dorothy Maclean, David Spangler, Petra Mede, Francis Coppola, David Frost, Charles Dickens

dag 16

Du är troligen betydligt känsligare än du vill framstå som. Acceptera din känslighet och försök ta vara på din intuition så att du verkligen medvetet kan använda den. Visst är det viktigt att resonera och analysera som du gör men din starkaste kraft ligger i intuitionen när du väl lär dig nyttja den. Det är bra för dig att sträva efter stora sammanhang om du känner för det och kanske även internationella kontakter. Du kommer att ha behov av att dra dig tillbaka ibland och det är utomordentligt om du kan göra det nära naturen så att du på så sätt kan få den "näring" du så väl behöver. Särskilt när det varit rörelse och förändring i livet.
Personexempel:
Anders Bagge, Annie Lööf, Benny Andersson, Eckhart Tolle, Alice Bailey, Oscar Wilde, Elin Wägner, Joyce Carol Oates, Jane Austen,  Madonna, Zara Larsson, John McEnroe, LaGaylia Frazier

dag 25

Försök att medvetet uppleva känslolivet som en stor resurs och inte bara en utmaning. När du gör det är det mycket enklare att känna dig positiv och vara i balans. När du kan vara öppen med dina känslor mår både du och de närmaste bättre.
Du kan ha stort utbyte av musik. Vare sig musik är något du utövar eller enbart kopplar av till.
Din intuition fungerar troligen väl även om du inte är intresserad av den. Det kan vara klokt att lita mer på vad du "känner och anar" i många sammanhang. Ibland kan det vara verkligt betydelsefullt. Tillit kan vara ett begrepp som behöver växa in mer och mer i ditt liv.
Personexempel:
Enrico Caruso, Elton John,  Alicia Keys, Aretha Franklin, Niklas Strömstedt, Tomas Ledin, Stefan Holm, Anja Pärson, Allan Edwall, Alexander Skarsgård, Virginia Woolf, Christer Björkman, Danny Saucedo

(Stäng fönstret för att komma tillbaka)

Upp