Födelsedagar 9, 18, 27

Obs Om din födelsedag är 18 eller högre bör du börja med att läsa dess "enkeldag", för att få fullständig information. (En djupare tolkning av dagen får man genom att se på födelsemånaden som påverkar den i hög grad, men det är en ytterligare historia.)

dag 9

Du kommer troligen att kämpa på flera sätt i ditt liv och oftast lyckas på grund av stark vilja och beslutsamhet. Du har mod, temperament, är impulsiv och vill sköta saker på ditt eget sätt. Du kan vara mycket duktig på att organisera men vill ha full kontroll över det du gör.
Kritik kan däremot vara svårare att klara, troligen får du träna på det. Chanserna är stora att du kommer att resa och uppleva rätt mycket och livet kan komma att bestå av en hel del förändringar.
Dina intressen ligger nog i sammanhang där det finns många människor och där du på något sätt kan påverka eller förbättra människors villkor. Här finns ett stort känslodjup och ett varmt hjärta som gör att dina känslor i hög grad kan påverka ditt liv. Du kan vara bra på att hjälpa andra men vill som sagt helst sköta ditt eget liv själv.
Du kan ha litterär eller artistisk framtoning. Glädjen fyller ditt liv när du lägger känsla i dina engagemang och upplever att du verkligen når ut med det du vill. Du om någon kan förstå devisen att en människa blir lycklig först när hon kan glömma sig själv.
Personexempel:
Annika Sörenstam, John Lennon, Mona Sahlin, Maud Olofsson, Thomas Bodström, Liza Marklund, Hugh Grant, Lill-Babs Svensson, Linnea Henriksson, Bill Skarsgård, Ann-Sofie von Otter, Eva Dahlgren

dag 18

Det är möjligt att det redan från början kommer att förväntas eller krävas en hel del av dig i livet. Du har stora inre resurser att ta av. Så småningom kommer du också att kräva mycket av dig själv. Det allra viktigaste är kanske att du inte kräver för mycket och försöker testa de yttersta gränserna. Du gillar variation och kommer antagligen att leva ett mycket aktivt och rörligt liv.
Intellektet styr dig till viss del men du kommer inte att kunna bortse från ditt starka känsloliv. Det finns en dramatisk ton i dig som nog kommer till uttryck vilken väg du än väljer i ditt liv. Människor är antagligen en synlig målgrupp i ditt yrke vare sig du vill undervisa eller nå ut på något annat sätt.
Personexempel:
Paul McCartney, Yoko Ono, Efva Attling, Lotta Bromé, Ebba von Sydow, Ernst Billgren, Anna Swenn-Larsson, Nelson Mandela, Greta Garbo, Gunnel Lindblom, Viveca Sten, Steven Spielberg, Roman Polanski, Edgar Cayce

dag 27

Du kommer nog att på ett eller annat sätt försöka nå ut med dina ideal. Större sammanhang och större målgrupp passar bättre än mindre. Drama, litteratur och religion/andlighet är områden som sedan gammalt hör ihop med denna dag. Det är alltså möjligt att du har intressen inom något av dessa områden.
Du har stark vilja, stor intensitet och stor känslighet. Se till att känslorna får vara med i det du gör. Det kommer antagligen att vara helt nödvändigt för att du ska känna dig till freds, göra ditt allra bästa och nå ut med det du vill.
Personexempel:
Marie Göranzon, Roberto Assagioli, Rudolf Steiner, Jimi Hendrix, Peter Stormare, Janne Josefsson, Isadora Duncan, Sanna Nielsen, Hans Rosling, Fredrik Lindström, Chris O´Neill, Göran Hägglund, John Lundvik

(Stäng fönstret för att komma tillbaka)

Upp