Juli

Juli är i år 2020/4 numerologiskt månad 11/2   

 

Hittills detta år har vi fått större inblick i livets ömtålighet och vår egen sårbarhet. Det borde skapa större ödmjukhet inför livet och inför vår egen plats i världen.
Nu blir emellertid allt fler allt mer otåliga över de restriktioner och enorma utmaningar av olika slag året hittills medfört och vill tillbaka till "det normala". Att det inte längre finns något sånt är naturligtvis oerhört svårt för oss att inse.
Juli, första månaden av det tredje och mest kraftfulla kvartalet, bringar inga lättnader numerologiskt utan istället nya och kanske större utmaningar.
Vi befinner oss ju på väg in i en ny tid, något som de flesta känt av vid det här laget och all födelse, förändring, förvandling kostar, och kostar på, i vilken form den än sker. Men eftersom vi människor, uppbackade av vår kultur och tidsanda, anser att det är vår mänskliga rättighet att vara glada och lyckliga kommer vi minst sagt få vara missnöjda. Så länge vi utgår från en helt självcentrerad livsuppfattning kan det inte bli på annat sätt.
Vår tid (2) har mycket lite plats för självcentrering. Här och nu behövs en ordentlig fördjupad funderare av vad det egentligen innebär att vara människa. I vår tid krävs att jag (1) verkligen ser mig som en del av en relation (2) eller av ett team. Med allt vad det innebär. No man is an island. Sommaren, det tredje kvartalet av år 2020, kan påminna oss om det. Och vi kan kanske behöva påminna oss yin-yang symbolen som ofta tecknas men sällan förstås. Ljus och mörker, liv och död osv formar tillsammans allt som finns. "You cant have one without the other"

Nu, i övergången till 7e månaden, juli, numerologiskt 11/2 år 2020/4, när egot, behovet av oberoende och den egna viljan (1) möter behovet av harmoni, samförstånd och stor känslighet (2) befinner vi oss i en verkligt utmanad situation, en mycket speciell plats i historien.
Redan vecka 27/9, från den 29/6 till 5/7, förstärker situationen med sin intensitet, sin ton av drama och sina vittgående effekter. Och detta i år 2020/4 med sin fasta form. Makthavare och individ, du och jag, det obekanta och det välkända. Clash.
Försonlighet och samförstånd blir varken enkelt i vårt privatliv eller i de stora sammanhangen. Och som jag skrivit tidigare, just nu skapar vi mer historia än vi antagligen kan förstå och det gäller att orka ta del i skeendet på ett medvetet och konstruktivt sätt. Helst förstås kunna inse att det på underliggande plan sker något fantastiskt, obegripligt stort. Kunna andas lugnt och på lämpligt sätt ta hand om oss själva, för vi befinner oss ju alla i en situation av otrolig inre stress.
Eftersom juli numerologiskt är månad 11/2 väntar också överraskningar. Det blir nog varken som vi önskat eller trott. (Vi kan ju hoppas att det blir till det bättre)

Det jag skrev om slutet av juni kommer vara än mer aktuellt nu i juli:
Ilska, aggressivitet och otålighet, rädsla och känsla av maktlöshet skapar inga goda förutsättningar för något bra. När vi överreagerar eller går över gränser är det det omogna sårade barnet som reagerar. Det är oroväckande många sådana vi möter bara vi går ut på nätet. 
Som alltid är det viktigast att gå till sig själv och fundera över sina egna reaktioner och sitt eget agerande! Vilken nivå reagerar jag på?
Hur skapas bra energier för välfungerande relationer?
Knappast genom att vi i panik förstärker våra försvarsmurar. Knappast genom arrogant ordval eller hånfull kritik och definitivt inte genom nedsättande attityd. Inte heller genom förtal, hat eller hot. 
Men inte heller genom att vi gömmer oss eller stoppar huvudet i sanden.
Polariseringen gott - ont ökar under året och intensifieras både mellan nationer, grupper och i våra vanliga vardagliga mellanmänskliga relationer om vi inte ser upp. Objektiviteten har ingen framträdande plats, inte heller rättvisa, jämlikhet och "rent spel". (Och ändå är det just dessa värderingar som år 4 bygger på) Utifrån självcentreringens omogna och oberäkneliga kraft kan politiska, konfliktstärkande ageranden och maktfullkomliga beslut påverka vår redan sårade värld.
Att kämpa för trygghet och rättvisa är nu naturligt (2020/4) men mycket annat kan komma att smyga sig in under det  taket.
Lite intressant kan det vara att titta på Angela Merkel och Ursula von der Leyeden. De två kvinnor (2) som nu från och med 1a juli 2020 har mest makt i Tyskland när detta land håller i EUordförandeskapet närmaste halvåret. Hur kommer 2orna påverka EU genom pandemi, arbetslöshet, finansiell nedgång... och pågående rörliga maktomfördelning av USA, Kina och Ryssland. 

Vilken värld vill jag ha? Om jag  väntar på att andra ska skapa den åt mig kommer jag få vänta mycket länge. Genom att däremot försöka vara en sån människa som jag själv vill möta och umgås med förverkligar jag lite av den värld jag önskar. (2).

Vi har som sagt en intensiv sommar framför oss och redan första veckan ger nog ledtrådar till det. Den 11e och 16e är speciella i sina sammanhang och efter den 20e tilltar ju 2an ytterligare.
Vi får se till att ta vara på och nyttja sommaren på det bästa sätt vi kan för oss själva och omgivningen och miljön. Utifrån de villkor som finns för var och en av oss. Söka helande till kropp och själ. Minnas att vi är sköra men samtidigt lita till styrkan i vårt innersta när vi upplever oss svagast.
De starka känslor som ligger i sommarenergierna (och oss) behöver få fritt flöde genom bra energiutlopp. Rörelse, natur, vatten, samvaro med andra. Kanske kan vi upptäcka det vackra i det lilla som är nära (2) Nyordet hemester kunde inte symbolisera kvaliteterna hos sommaren 2020/4 bättre.
Vi behöver fortsätta ta ansvar för varandra. Tänka på dem som är sjuka, som har riskfaktorer och de som vårdar. På dem som oroar sig mycket. På dem som går på knäna. Otåligheten att få agera som vi vill kan göra att vi glömmer "de andra" när vi vill tro att situationer är på väg "tillbaka". 
Hålla kvar och stanna i den medkänsla och medmänsklighet som på flera sätt uppstått under första halvan av året. Låta den sträcka sig utanför pandemins område till alla dem som är våra medvandrare på planeten. Låta den sträcka sig till djuren och naturen och kanske ge oss chans omvärdera en del tankar och handlingar.
Söka djupare inåt i oss själva och förbereda och stärka oss för det okända som är vår framtid. Inse att världen måste förändras och söka efter något slags lugn just i detta...

 

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är klar över deras psykologiska aspekter. Vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. 

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2020/4 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har (från 2012) gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt framåt och uppåt som det västerländska tänkandet vill se den.

 


 
Upp