April

April är i år 2020/4 numerologiskt månad 8   

 

Året (2020/4) kommer nu in med mer kraftfulla energier genom den 4e månaden, numerologiskt månad 8. Man skulle nästan kunna säga att begränsningar och restriktioner expanderar. Betoningen ligger nu på finanser och ekonomi (8) men även på sociala strukturer och institutioner, ledare, auktoriteter och lagar. Finanserna denna 8månad kan jämföras med det som var 2008 fast det nu blir betydligt mindre utrymme med dubbla 2or, 2020. Som bassiffror har vi nu också enbart 4 och 2 (20) vilket beskriver en mycket "tight" situation. Inget självklart utryck för kreativitet, utveckling eller frihet tycks tillgängligt.
Den personliga bekvämlighetszonen är spräckt och med det mycket av vad vi tagit för givet. Vi är utan kontroll. (vilket vi faktiskt alltid är fast det är svårt att inse) 
Aprils 8-månad pekar mot nyordning framöver genom nya lagar och ny organisering av många maktstrukturer. Men vi upplever nu stora svårigheter, genomgripande och smärtsamma, före den uppbyggnad (4) som året också står för. Siffrorna 2, 4, 8 pekar på uppenbara, konkreta saker och tillstånd som gäller oss alla här och nu.

Vi kan inte gå tillbaka, bara framåt och det öppnar ytterligare för våra möjligheter att se vår egentliga potential (det som kallas att vakna upp) och fundera över vilka vi är, vad det är att vara människa och vad som egentligen har betydelse i livet. Tyvärr kan mycket att upplevas i svart/ vitt då makt och auktoritet dissekeras. Det bäddar för aggression, maktkamper, våldsamheter och upplopp i världen.
Var och en av oss skulle behöva uppleva sig ha tillgång till sin egen inre kraft för att inte falla in i rädslornas försvars- och projiceringsställning. 8 står också för känslan av naturligt egenvärde, alltså värde utan någon materiell anknytning eller prestation.
"Fienden finns i vårt eget inre" är ett uttryck som på många sätt kan aktualiseras när vi upplever oss trängda. Rädsla, sorg och smärta är naturliga i en tid av så starka händelser och känslor som vi lever i men det gäller inte aggressioner och smutskastande (hur rädd man än kan känna sig).
Här och nu finns våra möjligheter att ta makten över oss själva. Över vårt inre, vårt egentliga jag, vilket styr vårt yttre jag! Över vårt förhållningssätt till oss själva, till varandra, till planeten och till livet.

Under april gäller alldeles särskilt att ha gott omdöme. Och att kunna se i stora drag och sammanhang och inte fastna i det lilla. (lätt sagt) Det är inte de vackra orden som är viktigast nu utan att vi agerar som vårt samvete säger. Kanske kan vi tänka oss att börja fundera över en framtid som ser lite annorlunda ut, med andra prioriteringar. 

Tv visar gympass när vi sitter instängda. Vi gör väl yoga eller tai chi om vi är vana naturligtvis och påminner oss om att vi styrs av vårt sinne. Var och en har vi våra egna redskap och intressen som blir naturliga att ta till nu. Funderar över vad vi tar in från omvärlden gör vi nog. Ju mer negativt som går in desto....... men det betyder ju inte att det fungerar att gömma sig för verkligheten utan att hitta en balans av vad som behövs för att jag ska hålla sinnet tillräckligt öppet både utåt och inåt!! Och kanske till och med kunna tillåta en inre frid liksom cirkulera i kroppen. Ibland. 
(Bilden: Kwan Yin, "den kvinnliga Buddan", Barmhärtighetens Gudinna)

Aprils olika veckor bidrar med olika energier. Framför allt vecka 15 (num. v. 5) eller från den 5e till o med 12e, kan vara en tid då den "sociala distanseringen" bör stå för mer känslor av gemenskap men kan tyvärr bli mer ensamhetskänslor än förut eftersom vi är vana vid samvaron med familj och vänner till helger. Kärleksfull kommunikation över gränser och avstånd är hur som helst nödvändig och kan leda till ny positiv energi tillgänglig för alla. Här sätts liksom en rörelse igång i "djupen".  (Särskilt efter lördagen den 4e i vecka 14 i månad 4 i år 4.)
Vecka 17 kan medföra att vi får tänka om lite i förhållande till tidigare beslut och planer och de sista dagarna i månaden bör vi absolut ha gott omdöme.

Det goda omdömet gäller hur som helst hela månaden. Det betyder nu särskilt att både tänka på sig själv och andra. Och att bry sig om och kunna "känna med" andra (2) är speciellt viktigt år 2020. När vi är distanserade från många av dem vi älskar och är vana att ha nära får vi ytterligare möjlighet uppleva hur mycket andra människor betyder för oss. Och hur beroende vi är av varandra! Och hur svårt det är med gränser som skiljer oss från varandra. Kanske kan vi framöver tacka för den här insikten för det gäller ju inte bara våra nära och kära utan alla människor på planeten. Bara tillsammans är vi starka! Låt oss nu ta hand om varandra så gott vi någonsin kan! 

-------------------------------------------------------

Texten från mars, månad 7, finns kvar här eftersom månad 8 och 9 är naturliga uppföljningar av den:
Det nya decenniet, 20-talet, försätter oss nu, som jag skriver i årsöversikten, i en helt ny tid. Vi närmar oss epicentrum för den stora förvandlingen och nu blir det för varje vecka allt tydligare att världen inte är som förr. Vi borde alltså lita på förändringarna, inte bli rädda för dem.
I allt detta är det upp till oss människor att skapa den värld och den planet som vi vill ha. Men eftersom vi har mycket svårt lämna vår bekvämlighetszon, dvs allt det vanliga bekanta, så behöver omgivningen nästan falla samman innan vi "vaknar upp" och förstår att vi själva måste vara med och ta del i detta. Vi kan uppleva att vi tvingas till det men kanske även se att ju mindre som finns av gamla "trygga" strukturer desto större möjligheter har vi att skapa nytt. Nya strukturer behöver komma ur ett nytt tänkande av medvetna människor. Människor som litar till sig själva och sin kraft, vågar ta ansvar och som har tillit till att det finns en mening i det som sker och/eller som lägger mening i det de gör.

Mars, månad 7 i år 2020/4, kräver att vi är realister (4) och samtidigt kan vi förvänta oss överraskningar (7) och behöver sakta ner (7) för att överblicka situationen. Dags att lyssna inåt för den som kan det, annars stanna upp och försöka skaffa tid och ensamhet för egna tankar och reflexioner. Men i en tid med fokus på den konkreta verkligheten (4) kan månad 7 göra att allt närmast förefaller overkligt och känslor av ensamhet och osäkerhet kan öka. En tid för rening (7) där vi också kan få fundera över vad som är sant och vad som egentligen är viktigt i livet genom att sålla och rensa i det inre som det yttre.
Starka känslor, med oro och rädslor, tillhör 7ans tid och i 2ornas 2020 väller de fram och vi kan behöva se till att få viss distans, framför allt till oro som bara tar och inte ger oss något. Känslorna i sig måste vi lära oss våga leva med, och vara i, för de tillhör decenniet (2) 
Ju mer vi är medvetna om att vi befinner oss i en unik, ojämförbart spännande och omvälvande tid för vår utveckling kan vi inspireras av det och se hur vi kan och behöver anpassa oss till det som händer. Händelser och situationer kräver nya förhållningssätt men ger också möjlighet till helt nya lärdomar som vi kommer kunna använda oss av framöver.
Kanske tvingas vi släppa på kontrollbehovet, inse att det är fullständigt omöjligt ha kontroll över yttervärlden. Improvisera. Vara här och nu i stunden på riktigt. Vila. Vänta in.

Emellertid beskriver energierna under hela året vikten av gott omdöme, verklighetsförankring och praktiskt (4) agerande. När vi agerar, gör något, tar itu med, får oron också mycket mindre utrymme, därför är bra handlingar och engagemang så viktigt ur flera synvinklar. 
Och ändå kommer det kanske inte vara så lätt att veta vad man ska ta itu med under denna 7-månad då väntan och osäkerhet ligger i luften. 
Månad 7 i år 4 pekar också på naturen och utomhusaktiviteter. Man tänker (7) bra när man promenerar eller joggar, kanske kan gymaktiviteterna förläggas i det fria. 
Så är kunskap (7) värdefullt nu och att skaffa all kunskap man kan om det som känns viktigt är första och bästa sättet att ta itu med situationen. Just nu gäller det framför allt den konkreta situationen med Coronaviruset. Det finns information i många medier om vilka förhållningssätt vi behöver ha till det. Under första veckan i mars skulle informationen kunna upplevas alltför vag eller osäker på grund av att den kravfullhet som kan upplevas med vecka 10 (numerologisk v.8) inte backas upp av månad 7. Denna osäkerhet kulminerar den 9e (numerologiskt dag 16/7) och det betyder att vi bör kunna uppleva lite mer tydlighet från den 10e.
Den 16e i vecka 12 (numerologiskt v.1) är en dag som kan komma med överraskande vändningar. 
Den 21a i vecka 12 (numerologiskt v.1 o dag 1) kan vara som en vändpunkt eller nystart. Nu bör det vara lite lättare för oss att ta itu med det som krävs. Det sammanfaller ju också med vårdagjämningen och "ett nytt år".
När vi närmar oss april kan ekonomiska faktorer och maktsituationer i världen få större betydelse. Tyvärr kanske även en del nya begränsningar. (4-8)

Såg häromdagen ett Tv-samtal där det diskuterades om vi kunde låta Coronaviruset få skapa oro eftersom planetens klimatsituation inte får komma i andra hand..... Vi kan nog faktiskt inte välja, bägge kommer vara ytterst aktuella under året även om viruset med tiden ebbar ut vilket vi ju inte kan förvänta oss av klimatsituationen. 
Men det finns mycket mer vi skulle kunna oroa oss för både i stora världen och i våra privata liv.........
Jag återkommer som alltid till att vi behöver veta vilka vi är, var vi står och på vilken grund vi står, annars är det både svårt att ha kraft och tillit att ta beslut i stunden och att planera framåt. Vi har alla olika sätt att hantera osäkerhet, oro och rädslor, från förträngning till att uppslukas av ångest. Vi befinner oss i en osäker och rörlig tid som kräver anpassning och vi behöver navigera mellan vår inre vilja och kraft och yttre omständigheter som kan vara verkligt restriktiva och begränsande.(20)
Vår enda egentliga trygghet finns (som alltid) i vårt eget innersta. Där har vi vårt basläger under livet och tillgång till näring och kraft. Där kan vi vila tryggt. För att verkligen kunna uppleva glädje, och glädjen är lika viktig i alla tider och på alla platser, behöver vi känna oss förankrade där. Och påminna oss om vilka vägar vi har för at hitta dit.
Vilken är din väg? Vilka redskap har du valt?

 

 

Djupare kunskap om chakranas filosofi kan hjälpa oss mycket om vi använder den insiktsfullt. Jag rekommenderar läsning av "Via Chakra" för den som inte är helt uppdaterad om deras psykologiska aspekter.
Vi behöver inse att vi sätter vår egen ton på livet både genom tankar, val, reaktioner och handlingar. Våga göra egna medvetna ställningstaganden (5e) och även kunna ha viss distans till det som sker omkring oss. Tredje och femte chakrat är mycket viktiga denna tid

 

Obs att månadsöversikten (och årsöversikten) är allmän, gäller världen i stort. Det kan alltså vara klokt se på informationen om år 2020/4 och jämföra med det egna personliga året.

 

Kvarstående text:

Vi har gått in i en tid då det behövs universell medvetenhet och där vår vilja att vara delaktiga i världens förändringsprocess är en förutsättning.
Vi är nu skapare av vår värld i ordets sanna bemärkelse med det ansvar som följer. Kontemplation/meditation behövs för att vi ska kunna uppleva en inre trygghet att utgå ifrån och inte passiviseras av oro, rädslor eller känslor av skuld och otillräcklighet. 
Förändrat tänkande och förändrad syn på verkligheten behövs för en positiv framtid. Utveckling går alltid i cykler, inte rakt uppåt som det västerländska tänkandet fortfarande vill se den.

 
Upp